HIRDETÉS

Márton Áron-missziót indítottak

Krónika 2014. október 03., 11:38

Márton Áron-missziót indított az egykori erdélyi római katolikus püspök halálának évfordulóján, Szent Mihály napján az Áron Filmegyesület.

Az esemény keretében az egykori püspök életét bemutató nagyjátékfilmhez gyűjtenek adományokat. Az egyesület közleménye szerint az alkotók azt szeretnék, hogy az alkotás a hívő közösség tanúságtétele legyen.

„Hisszük, hogy felidézve Márton Áron személyét – a népegyház virágkorát – a hívő nép újrafogalmazza magát, önerőre ébred, és rátalál azokra a forrásokra, ami abban az időben éltette és összetartotta a népet: a hit, együttműködés, kölcsönösség és az egymásért érzett felelősség” – olvasható az egyesület közleményében. Kifejtik, a film jó lehetőséget kínál arra, hogy a közösség felsorakozzon a megújulást hordozó, szent ember mögé, hiszen tömör drámaisággal tárja elénk a Kárpátoktól körülbástyázott Erdély történelmi drámáját, és a 20. század legszebb erkölcsi győzelmeit.

„Az izgalmas cselekménysorok színterei, történései csokorba kötik mindazt a szépséget, amit a természet és a szorgos kéz itt, Erdélyben alkotott. A film misztikus nyitánya magával ragad a Keleti-Kárpátok szívébe. Az Egyeskő fehérlő sziklái egy nagy történelmi tragédia emlékét őrzik. A székelyek itt ölték meg Báthory Endrét, Erdély bíboros fejedelmét. A hitrege szerint a föld sokáig vérzik, majd a véres földbe beleszúrt keresztfa gyökeret ereszt, ágat hajt, kilombozik. Egy nagy ígéretet hordoz, miszerint Isten, ha jönnek a zord idők, a megölt bíboros helyett új főpásztort támaszt. A nagy szállásfa alatti pásztortűz fényénél mesélő Péter bácsi akkor még nem sejti, hogy már a küszöbön áll az a fergeteges vihar, amely az ezeréves keresztény magyar királyságot is felforgatja, szétszaggatja. Nem sejti azt sem, hogy e kirügyezett kereszt ígéretét, a tűz mellett figyelő gyermek Márton Áron hordozza, majd valóra váltja” – ismertetik a film forgatókönyvét az alkotók.

Rámutatnak, Márton Áron jellemét a nagy történelmi idők sorsfordító viharai formálták és próbálták meg, hiszen az I. és II. világháború borzalmait is átélte. A filmben a személye körüli küzdelem két síkon bontakozik ki: belülről az ellenzéki, megalkuvó papság támadja, kívülről pedig elszenvedi az erőszakos kommunista rendszer tombolását, a börtönök megalázó nyomorúságát.

A börtönévek megpróbáltatásai azonban nem rendítik meg, jellemét sem az erőszak, sem az agymosás, sem a csábítás eszközeivel nem tudják megtörni. Minden hátrányos helyzetbe került emberért harcol, ezért nemzeti és felekezeti határok fölé emelkedik. Megalkuvást nem tűrő személyes állásfoglalásával meghatározza egyháza és népe sorsát, mutatnak rá a film készítői.

Mint írják, a nép érzi, hogy Áron püspök egész lényével szereti őket, és sajátos módon viszonozza ezt a szeretetet. Ősi katonai elemeket is magában foglaló, gyalogos és lovas ünnepélyes felvonulásokon a rajongás határát érintve ujjong, eggyé válik. „Ez az út a nép győzelmi útja, az öröm diadalmenete. A nehézségeken fölülemelkedik a közösségből áradó hit, öröm, összetartás. A nép követi az igazságot hirdető, a népe védelmét hősiesen felvállaló, bátor vezetőt, és ebben megtapasztalja életerejét, a közösségi élet szépségét. A népegyház ekkor éli virágkorát” – mutatnak rá, felidézve, hogy a bérmakörutak alkalmával hatalmas tömegek mozdultak meg.

Ezt szeretnék felidézni, ennek a hangulatát szeretnék megörökíteni a film készítői, és a cél érdekében több mint 20 helyen forgatnak majd, hogy mint írják, egész Erdély népe bekapcsolódhasson a lakhelyéhez közel eső cselekménybe.

Az egyesület tagjai a filmkészítés bonyolult voltára is felhívják a figyelmet, mely szerintük szép élményeket felkínáló közösségi erőpróba is egyben, mely összefogást, szervezettséget, hitet és áldozatot igényel. Ezért mindenkit kérnek, ha teheti, támogassa anyagilag a Márton Áron-miszsziót. Az adományokat a következő bankszámlára fogadják: Asociaţia Aron Film Egyesület CNP/CUI 33035501, Sediul: Tîrgu-Mureş, str Călăraşilor – nr. 1., RO47 BTRL RONC RT02 4598 7901 (lej), RO10 BTRL HUFC RT02 4598 7901 (forint).

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
HIRDETÉS
0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS