HIRDETÉS

Impresszum

Ve­ze­tő szer­kesz­tő:
Ros­tás Sza­bolcs

Lap­szer­kesz­tők:
Ba­logh Le­ven­te, Pá­va Ador­ján 

Főmunkatársak:
Kristály Lehel, Pataky István

Rovatvezető:
Bá­lint Esz­ter (er­dé­lyi tu­dó­sí­tá­sok, gaz­da­ság) 

Rovatszerkesztők:
Ba­logh Le­ven­te (po­li­ti­ka) 
Kiss Ju­dit (kultúra, élet­mód) 
Vásárhelyi-Nyemec Ré­ka (sport)
Bede Laura (színes világ)
Gräf Bo­tond (szol­gál­ta­tás, mű­sor)

Tu­dó­sí­tók:
Bí­ró Blan­ka (Sep­si­szent­györgy)
Szucher Er­vin (Ma­ros­vá­sár­hely)
Vásárhelyi-Nyemec Ré­ka (Nagy­vá­rad)

Ol­va­só­szer­kesz­tő: Ja­kab Már­ta

Hirdetésszervező:
Szatmári Bence (0726-720280)

Programozó:
János-Széll István

Webgrafika:
Elekes Zsolt
Szabó Zsolt

A szerkesztőség címe:
400027 – Kolozsvár, Ferdinánd király (Regele Ferdinand) utca 37. szám/14-es iroda
Telefon: 0264-705205, 0264-705215
E-mail: kronika@kronika.ro

Az (x)-szignóval ellátott szövegek fizetett reklámok, közlemények.

A magyarországi országgyűlési és önkormányzati választások kampányidőszakában lapjaink a Magyarországon nyilvántartott politikai pártok hirdetéseit nem közlik.

A megjelent írások nem feltétlenül a szerkesztőség véleményét tükrözik. Nem vállalunk felelősséget a hozzászólások/kommentek és a szerkesztőségen kívüli felhasználók által beküldött írások tartalmáért.

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a beérkezett írások, fényképek, videók közléséről döntsön.

Értesüléseket átvenni csak a Krónikára való hivatkozással lehet. Más honlapok, webes felületek semmilyen tartalmat nem másolhatnak át saját felületükre, csak címeket és kiajánlókat, és csak abban az esetben, ha oldalukon az írás forrására mutató linket helyeznek el.

HIRDETÉS