Elindult a marosvásárhelyi katolikus iskola újraalapításának folyamata

Hajnal Csilla , Kőrössy Andrea 2017. november 15., 22:15 utolsó módosítás: 2017. november 15., 22:52

Elindult a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium újraalapításának folyamata, miután a képviselőház elfogadta az RMDSZ által benyújtott, a 2001-es tanügyi törvényt módosító javaslatát.

Fotó: Haáz Vince

Az ügyben a szenátus a döntéshozó kamara, amely Novák Csaba Zoltán szenátor tájékoztatása szerint jövő héten tárgyalja a tervezetet. A politikus szerdán a Krónikának elmondta: az iskolát két lépésben alapítják újra.

Egyrészt módosítani kell az oktatási törvényt, ennek vonatkozásában már eljutottak „az út feléig”. 

Az intézkedéssel gyakorlatilag felhatalmazzák a parlamentet arra, hogy tanintézetet hozhasson létre, ezt jelenleg csak a helyi önkormányzatok tehetik meg.

A továbbiakban a parlamentnek el kell fogadnia egy törvénytervezetet, amely kifejezetten a katolikus iskola létrehozására vonatkozik.

Az első lépést már ezzel kapcsolatban is megtették, a szövetség hírlevelében ugyanis Szabó Ödön képviselő arról számolt be: tegnap iktatták a képviselőházban a felekezeti tanintézet megalapítását lehetővé tevő jogszabálytervezetet. A politikus rámutatott: mivel az iskolahálózatokat rendszerint februárban hagyják jóvá, fontos, hogy a parlament két háza még idén, a téli szünet előtt tárgyaljon a tervezetről. Ennek érdekében kérni fogják a sürgősségi eljárást.

A képviselőház oktatásügyi bizottságának alelnöke rámutatott: a tervezet lehetővé tenné az iskola újonnan létrehozott osztályaiba való beiratkozást, és a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba „papíron” áthelyezett osztályokat is visszavenné az újraalapított tanintézet. A tervezet a tanárok és az adminisztratív személyzet helyzetét is megoldaná, hiszen rendelkezik az alkalmazottak „átvételéről”. A tervezet az iskola jogi státusát is rendezné, törvényi szintre emelné állami finanszírozását, és előírná a városi iskolahálózatba való integrálását.

Szülői fenntartások

A jogilag szeptember elején megszűnt felekezeti tanintézet diákjainak szülei által létrehozott, Civilek a katolikus iskoláért elnevezésű csoport tagjai a képviselőház által már elfogadott törvénymódosító javaslatra reagálva a Facebookon közölték: egyrészt ez jó hír, az ügy azonban kétkedésre is okot ad.

A szülők azt kifogásolják, hogy a törvénymódosító javaslatot benyújtó RMDSZ nem tájékoztatta őket a fejleményekről, illetve az egyes lépésekről, ugyanakkor nem tartották magukat azon ígéretükhöz, miszerint előzetesen elküldik nekik a tervezet szövegét.

A csoport tagjai rámutattak: a javaslat a 2001-es tanügyi törvénynek a tanintézetek alapítására vonatkozó cikkelyét hivatott módosítani, vagyis azt a kiegészítést tartalmazza, hogy ne csak a helyi önkormányzatok, hanem a parlament is létrehozhasson iskolákat. A szülők szerint ebben óriási veszély rejlik, hiszen – ha nincs kellőképpen előkészítve – a módosítás „erős kétélű fegyverré válhat”. Ennek alapján ugyanis a parlament a helyi önkormányzatokat kikerülve például bármikor létrehozhat nem magyar tanintézeteket a tömbmagyar településeken.

„Különösen veszélyes ez minden (főleg) székelyföldi városban, községben, kisebb és nagyobb településen. Elsősorban ezért szerette volna szülői közösségünk látni a törvénymódosító javaslatot, hogy amennyiben ez a veszély fennáll, üljünk le, és beszéljük át az ilyen formában történő iskolaalapítást. Mindaddig, amíg ezt a veszélyt reálisnak látjuk, nem tudunk örülni a megtett lépéseknek” – hangsúlyozzák a bejegyzésben. A szülők képviselői továbbá hozzáteszik: amennyiben a végső változat negatív hatással lehet a magyarlakta régiókra, elhatárolódnak a tervezettől.

Több verzió is felmerült

Korábban az is felmerült: a tanügyi törvényt úgy kellene módosítani, hogy a helyi önkormányzati mellett kormányhatározattal is lehessen iskolákat létrehozni, ezzel kapcsolatban Novák Csaba Zoltán lapunknak elmondta, több verzió is felvetődött, végül emellett döntöttek.

Mint ismeretes, a korrupcióellenes ügyészség (DNA) tavaly októberben kezdte vizsgálni a Római Katolikus Teológiai Gimnázium 2014-es létrehozásának körülményeit. Az ügyészségi vizsgálat és az iskola létrehozásának részleteit rögzítő tanfelügyelőségi határozat bírósági felfüggesztése oda vezetett, hogy a tanintézet az idei tanévtől megszűnt önálló intézményként működni. Diákjai és tanárai ugyan továbbra is az egyházi épületben maradtak, de az osztályok a Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz lettek rendelve.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Hallgassa online rádióinkat