Balogh Levente

2018. március 02., 08:21

Kijevi felelősség

Az erőszakos magyarellenes akciók terén általában csupán a magyar feliratok lemázolásában vagy megrongálában, esetleg neonáci hőbörgők utcai randalírozásában kimerülő, „jelentéktelen" megnyilvánulásokat megtapasztaló erdélyi magyar közösség tagjaként döbbenetes azzal szembesülni, mivel kell szembenézniük a kárpátaljai magyaroknak.

Ungváron most egy hónapon belül másodszor támadták meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) székházát, az ablakban elhelyezett robbanószerkezet pedig jókora károkat okozott.

Könnyű lenne csípőből azt feltételezni, hogy szélsőjobboldali ukránok lehettek az elkövetők, hiszen ukrán neonáci szervezetek már több ízben is tartottak provokatív felvonulásokat a magyarlakta városokban.

Ráadásul az ukrán szélsőségeseknek már csak azért is begyükben lehetnek a magyarok, mert a kisebbségi diákok anyanyelvi oktatása elsorvasztásának céljával elfogadott, fasisztoid ukrán oktatási törvény miatt Magyarország bejelentette: mindaddig bjkottálja Ukrajna integrációs tökevéseit a NATO-ba és egyéb nyugati szervezetekbe, amíg vissza nem vonják a törvénycikkelyt, amely valóban teljesen elfogadhatatlan egy magát demkratikusnak hirdető államban.

A helyzet azonban mégsem ennyire egyszerű. Az ukrán hatóságok szerint ugyanis olyan, szélsőjobboldali lengyelek az elkövetők, akik korábban Ukrajna keleti felében, orosz zsoldban harcoltak az ősellenségnek tekintett ukránok ellen. (Nem kicsit tudathasadásos eset egyébként, hogy annyira képesek az ukránokat gyűlölni, hogy a másik ősellenséggel, az oroszokkal fognak össze ellenük).

Vagyis mindezzel arra utaltak, hogy orosz provokációról van szó, amelynek az a célja, hogy még jobban összeugrassza az oktatási törvény miatt amúgy is szemben álló magyarokat és az ukránokat, és a Donbasszhoz hasonlóan Kárpátalján is nyílt konfliktust generáljon.

Ez a legkevésbé sem kizárható forgatókönyv, évezredek óta alkalmazott trükk, és ki is nézhető az orosz félből, amely a jelek szerint a lappangó ellentétek kiélezésével próbálja destabilizálni a térséget, előkészítendő a terepet a befolyási övezetének esetleges kiterjesztésére.

Vagyis a kárpátaljai magyar közösség jelenleg egy geopolitikai játszma járulékos áldozata, amelyben az egyik oldalon Washington és a meglehetősen teszetosza, jórészt az események után loholó EU, a másikon pedig az Ukrajnát saját csatlósaként megtartani akaró, a nyugati befolyási övezetet határaitól minél távolabb tolni akaró Moszkva áll.

A jelenlegi kijevi vezetés egyelőre élvezi a Nyugat bizalmát, ezért is gondolta úgy: miközben az orosz óriással hadakozik több-kevesebb sikerrel, megengedheti magának, hogy nemzetépítő törekvései részeként a még nála is kisebbekkel, az országban élő nemzetiségekkel szemben indítson soviniszta hadjáratot, amelynek egyik eleme az oktatási törvény, illetve a kisebbségi anyanyelvhasználat szempontjából kedvező nyelvtörvény elleni hadjárat.

Vagyis a legkevésbé sem mondható el, hogy az ukrán vezetésnek, a kijevi politikumnak nincs felelőssége abban, hogy egyre feszültebb a magyar-ukrán viszony, és elegendő egy kis szikra, hogy Kárpátalján is súlyosabb, erőszakos cselekmények következzenek be.

Ezért lényegesen kisebb esély lenne a magyarok és az ukránok összeugrasztására, ha az ukrán fél végre megtenné azt a lépést, amely a leghatékonyabban lenne képes enyhítei a feszültséget, amelyet Moszkva bármikor megpróbálhat eszkalálni. Vagyis eltörölné az oktatási törvény náci gyakorlatot idéző, egyértelműen a kisebbségek asszimilálását vagy elüldözését célzó jogszabályt. És a továbbiakban letenne a nemzeti kisebbségek ellen folytatott hadjáratról.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Kőrössy Andrea 2018. február 28., szerda

Hátrahagyott prioritások

Érdekes, de főleg sajnálatos módon sem a bukaresti kormány, sem a parlament nem sieti el az egészségügy megreformálását célzó intézkedések bevezetését. Holott például az igazságügyi vagy éppen az adóügyi újítások vonatkozásában a végrehajtó és a törvényhozói hatalom egyará

Kiss Judit 2018. február 28., szerda

Távol a téli természet(es)től

Riogatják az embereket Romániában, Magyarországon és több európai országban is a hírek, amiért február végén, uram bocsá', erősen télies az időjárás.

Balogh Levente 2018. február 27., kedd

Elmarasztaló jelentés, elmaradó számonkérés

Bizonyos mértékig indokolt az erdélyi magyar politikai és civil szervezetek jubilálása annak nyomán, hogy az Európa Tanács a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény tanácsadó bizottságának Romániáról szóló jelentésében szinte maradéktalanul, tételesen felsorolják a magyar közöss&

Rostás Szabolcs 2018. február 26., hétfő

DNA: végképp eltörölni?

Elvitathatatlan erénye a bukaresti kormánykoalíciónak, hogy kiszámítható. A zűrzavart és hanyatlást eredményező gazdasági-pénzügyi hazárdjátékával és az igazságszolgáltatás térdre kényszerítését célzó kísérleteivel egyaránt.

Balogh Levente 2018. február 23., péntek

Az uszítás gyümölcsei

Dörzsölheti a markát Gyurcsány Ferenc és magát demokratikusnak nevező pártjának illetékesei.

Páva Adorján 2018. február 21., szerda

Ünneprontók március 15-éje

Pozitív példaként számoltunk be arról decemberben, hogy Koronkán román tanácsosok is felkarolták a kezdeményezést, miszerint közpénzből támogassák a március 15-ei helyi ünnepségek megszervezését. A tervezet azonban elbukott – írd és mondd: az RMDSZ ellenkezése miatt.

Kiss Judit 2018. február 20., kedd

Észszerűségből elégtelen

Lecseng szerdán az érettségi vizsga előrehozott, szóbeli része, amit sokan joggal tekintenek hiábavaló megmérettetésnek, súlytalan próbatételnek.

Rostás Szabolcs 2018. február 19., hétfő

Mindennapi intoleranciánk

Bőven akad tennivalója ebben az időszakban (is) az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak, márpedig a szakhatóság „elfoglaltságának” mértéke egyenesen arányos a romániai társadalomban tetten érhető hátrányos megkülönböztetés gyakoriságával.

Bálint Eszter 2018. február 19., hétfő

Mi hasznunk a gazdasági növekedésből?

Rövid távon áthidalhatatlannak tűnő szakadék tátong a lakosság valós érzete és a makrogazdasági adatok alakulása között.

Balogh Levente 2018. február 16., péntek

Végső támadás a DNA ellen

Ahhoz sok kétség nem férhet, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) és annak vezetője, Laura Codruţa Kövesi ellen hirtelen felpörgött média- és politikai hadjárat nem spontán, véletlenszerű események láncolata.

Vélemény
Kőrössy Andrea: Hátrahagyott prioritások

Érdekes, de főleg sajnálatos módon sem a bukaresti kormány, sem a parlament nem sieti el az egészségügy ...

Kiss Judit: Távol a téli természet(es)től

Riogatják az embereket Romániában, Magyarországon és több európai országban is a hírek, ...

Balogh Levente: Elmarasztaló jelentés, elmaradó számonkérés

Bizonyos mértékig indokolt az erdélyi magyar politikai és civil szervezetek jubilálása annak nyomán, ...

Hallgassa online rádióinkat