Kiss Judit

2018. január 09., 22:47

Harmóniateremtő vallásszabadság

Sokszor elhangzik mostanában, hogy a kereszténység kisebbségi vallássá válhat Európában, valamint az is, hogy a magyarság kisebbségnek tekinthető a nagyobb népek tengerében.

A kisebbség-többség kapcsolata a leggyakrabban ellentmondásos és viszonylagos, a viszonyítások pedig az egyre kisebb felé haladva mindig fokozhatók: a kisebbségeknek is lehetnek további kisebbségei. Ha ebből a távlatból nézzük, többszörösen kisebbséginek tekinthető az Erdélyben és Magyarországon összesen körülbelül 70 ezer lelket számláló unitárius közösség. És bár kevesebb hívet számlál, mint nagyobb történelmi egyházaink, bárki számára nyilvánvaló lehet, hogy immár 450 éve deklarált fő értékei korszakosak és máig ható jelentőségűek.

A felekezeti türelem hirdetését és megélését zászlajára tűző egyház 450. jubileumát ünnepli a hétvégén, amikor egy évig tartó, felekezeti korlátok nélküli rendezvénysorozatot indít, ugyanis 1568. január 6. és 13. között tartották a leghíresebb tordai országgyűlést. Ekkor hirdették ki – Európában elsőként – a vallásszabadságot, amely egyébként tavalytól hivatalosan is erdélyi magyar értéknek, azaz transzilvanikumnak számít. A négy vallás – a katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius – szabadságát és egyenjogúságát kimondó országgyűlés révén Erdély a béke szigete lett a 16. század vallásháborúkban égő Európájában.

Büszkeségre adhat okot, hogy éppen erdélyi születésű a vallásszabadság alappillérén nyugvó, az ember-Jézus példájának követését az élet feltétlen tiszteletét hirdető hitvallás, az egyetemes eszme. Amelynek olyan személyiségek voltak a követői – többen személyes döntés alapján –, mint például Ralph Waldo Emerson, a 19. század egyik legnagyobb amerikai gondolkodója, Bölöni Farkas Sándor író, művelődésszervező, Brassai Sámuel, az erdélyi polihisztor, a legnagyobb székelynek nevezett Orbán Balázs vagy a huszadik század talán világszerte legismertebb magyarja, Bartók Béla.

Érdemes elgondolkozni azon, hogy a majd fél évezreddel ezelőtti országgyűlésnek a tolerancia és lelkiismereti szabadság érvényesülését hirdető üzenete mennyire örökérvényű, ma is ható nemcsak Erdélyben, de bárhol a nagyvilágban. Bár sokszor érezhetjük úgy, hogy a gyakorta használt és zászlókra tűzött nagy szavak időről időre kiürülnek, közhelyekké vagy szólamokká degradálódnak, sőt egymás ellen fordulhatnak, a vallási különbözőségek iránti nyitottságot valószínűleg nem lehet elkoptatni és mindig szükség lesz rá.

Éppúgy, mint az unitáriusok többi kulcsfontosságú értékére: a lelkiismereti szabadság tiszteletére, a nemzeti és társadalmi felelősségvállalásra. És innen nézve egy többszörösen kisebbségi közösség hitelvi alapgondolata jegyében harmóniát lehetne teremteni bárhol a nagyvilágon.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
1 HOZZÁSZÓLÁS
Balogh Levente 2019. május 10., péntek

Történelmi mosolydiplomácia

Történelmi jelentőségű eseményként harangozták be a csütörtöki nagyszebeni informális európai uniós csúcsot, amelyen az EU jövőjéről határoznak a résztvevő állam- és kormányfők.

Makkay József 2019. május 09., csütörtök

Orbán Viktor Erdélyben

Orbán Viktor magyar miniszterelnök erdélyi látogatása éppen olyan természetes dolog kéne hogy legyen, mintha valaki felkerekedik, és meglátogatja a szomszédos országban élő ismerőseit vagy rokonait. De ezt sokan mégsem így gondolják.

Balogh Levente 2019. május 07., kedd

Verespataki aranylázálom

Több mint másfél évtizede tart a verespataki aranybányanyitást övező konfliktus, amelynek kimenetele még mindig teljesen bizonytalan, ugyanakkor a jelenség ismét csak rávilágít a román kormányok és illetékes hatóságok tehetetlenségére és jövőkép-nélküliségére.

Kiss Judit 2019. május 06., hétfő

Egy ötlet mint öngól

Senki nem vitathatja, hogy a romániai magyar diákoknak joguk lenne ahhoz, hogy épp annyi eséllyel induljanak a nagybetűs Életbe, és úgy érvényesüljenek a hazai társadalomban, mint többségi társaik.

Balogh Levente 2019. május 03., péntek

Gyümölcsöző magyargyűlölet

Nagy meglepetést nem jelent, ugyanakkor nagyon élethű képet fest a romániai valóságról a legfrissebb közvélemény-kutatás, amely a pártok népszerűségét vizsgálta.

Makkay József 2019. május 02., csütörtök

A minden határt túllépő temetőgyalázás

Már szinte meg sem lepődik az ember, amikor a magyarellenes megnyilvánulások hosszú sorában ezúttal magyar temetőgyalázást követ el a román hatalom a Bákó megyei Dormánfalva önkormányzata révén.

Balogh Levente 2019. április 26., péntek

Románia, káoszország

A román belpolitikai életben ma már egyetlen, biztosnak nevezhető elem van: a mindent egyre jobban eluraló káosz.

Pataky István 2019. április 24., szerda

Biztos-e Johannis győzelme?

Laza cicázásnak számít a politikai küzdelem szereplői számára az európai parlamenti választásokat megelőző kampány a Cotroceni-palotáért folytatott meccshez képest, pedig egyelőre csak egyetlen olyan jelöltet ismerünk, aki nyilvánosan bejelentette indulási szándékát az államfői pozícióért.

Balogh Levente 2019. április 19., péntek

A Notre-Dame és a feltámadás

Azt mondják, rendszerint mindenki emlékszik arra, éppen hol volt, és mivel foglalkozott, amikor valamilyen világrengető jelentőségű esemény – például a Kennedy-gyilkosság vagy a 9/11-es terrortámadás – történt.

Kiss Judit 2019. április 17., szerda

Szemetelők és bizakodók

Úgy tűnik, mintha az igazi, napsütéses tavasz érkeztével egyre többeket kezdene zavarni a természetben és a lakott területeken is szétterjedő szemét.

Vélemény
Balogh Levente: Történelmi mosolydiplomácia

Történelmi jelentőségű eseményként harangozták be a csütörtöki nagyszebeni informális ...

Makkay József: Orbán Viktor Erdélyben

Orbán Viktor magyar miniszterelnök erdélyi látogatása éppen olyan természetes dolog kéne hogy ...

Balogh Levente: Verespataki aranylázálom

Több mint másfél évtizede tart a verespataki aranybányanyitást övező konfliktus, amelynek kimenetele még ...