Veszélyben a magyar osztályok: aggodalom a gyermeklétszám csökkenése és a falusi iskolák kiürülése miatt

Pap Melinda , Molnár Rajmond 2018. június 19., 16:29

Egyre gyakoribb jelenség, hogy a gyermeklétszám csökkenése miatt magyar tannyelvű osztályokat, sőt egész tagozatokat kénytelenek megszüntetni az illetékesek. Ez fokozottan jellemző a szórványban, de a tendencia a tömbmagyar vidékeken is megfigyelhető, ahol az is gondot okoz, hogy a vidéki szülők egy része már ötödik osztálytól városi iskolába íratja gyermekét.

Fotó: Balogh Orsolya

Egyre több szórványtelepülésen az oktatási minisztérium és a kisebbségi államtitkárság segítségén múlik az önálló magyar osztályok fenntartása: nemrég Brassó megyében kértek bukaresti segítséget a létszám alatti magyar osztályok megtartásához. A tanügyi törvény értelmében a kisebbségi oktatásban legkevesebb 12 gyerekkel működhet önálló osztály, Brassó megyében pedig számos településen léteznek létszám alatti osztályok.

Sajnos Brassó megyében annyira csökkent a magyar gyerekek száma, hogy bizony évek óta működik 12-nél kevesebb gyerekkel osztály.

Amíg főtanfelügyelő-helyettes voltam, igyekeztem minden eszközzel meggyőzni a kollégákat, hogy megmaradjanak az önálló osztályok” – panaszolta a Krónikának Szabó Mária Magdolna magyar szakos tanfelügyelő. A létszámvisszaesés miatt szűkösebb lett az iskolák költségvetése, és sok helyen össze kellett vonni osztályokat, de továbbra is vannak olyan tanintézetek, ahol egy-egy osztályban 12-nél kevesebb gyermek tanul.

Közösen igyekeznek megoldást találni

A Brassó megyei főtanfelügyelő az egyre aggasztóbb tendencia miatt megbeszélésére hívta azon iskolák igazgatóját, ahol gondok vannak a költségvetéssel, hogy közösen találjanak megoldást a helyzetre, és szimultán osztályok létrehozásával csökkentsék a kiadásokat. Szabó Mária Magdolna rámutatott:

ezekben az iskolákban nemcsak az alacsony gyereklétszám okoz problémát, hanem az is, hogy első fokozattal, doktori oklevéllel rendelkező pedagógusok is tanítanak, akik az átlagosnál nagyobb bérre jogosultak.

Ez a helyzet a brassói Áprily Lajos Főgimnáziumban is, ahol több osztály minimális gyereklétszámmal működik, de a megyeszékhely 15-ös számú általános iskolájában is vannak ilyen osztályok. Négyfaluban líceumi osztályok is veszélybe kerültek, ezek esetében ugyanis 15 a minimális diáklétszám.

A tanfelügyelő elmondása szerint vidéken még rosszabb a helyzet: Krizba településen óvodai csoportokat, Homoróddarócon elemi osztályokat, a közeli községközpontban, Kacán pedig az 5–8-as évfolyamokon kellene összevonni osztályokat. Az új helyzet a nyolcadikosokra kevésbé hat ki, ők ugyanis a vizsgatantárgyakat külön tanulhatják.

A szimultán osztályok létrehozása nemcsak a gyerekeket, hanem a pedagógusokat is rosszul érinti:

ősztől a nagymohai, az olthévízi és a kőhalmi elemi iskolában is megszűnhet egy-egy tanítói állás. Az, hogy ezt sikerül-e megakadályozni, az oktatási minisztérium és a kisebbségügyi államtitkárság segítségén múlik, az utóbbi időben ugyanis egyre inkább csak bukaresti ráhatással sikerül megőrizni a létszám alatti osztályokat a szórványban. „Ez általános probléma, mindenki a minisztérium, az államtitkárság segítségére vár” – magyarázta Szabó Mária Magdolna.

Aggasztó. Több osztály is minimális gyereklétszámmal működik a brassói áprily lajos Főgimnáziumban Fotó: Cristian Chelaru/Iubescbrasovul.ro

„Csorbulnak a gyermekek jogai”

A Brassó megyei magyar oktatás gondjaira a napokban Ambrus Izabella parlamenti képviselő is felhívta a figyelmet, aki az oktatási miniszternek címzett politikai nyilatkozatában nehezményezte a tervezett összevonásokat. Hangsúlyozta:

elfogadhatatlannak tartja, hogy pénzhiányra hivatkozva arra kényszerítsék az iskolákat, hogy akár 5 osztályt is összevonjanak.

„Megengedhetetlen ez az állapot” – fogalmazott az RMDSZ politikusa, emlékeztetve, hogy az oktatási törvény szavatolja a kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogát. „A Brassó megyei realitás teljesen ellentmond a törvény betűjének, hiszen amennyiben a már szimultán osztályokként működő tagozatokat összevonják, sok gyerek kényszerül arra, hogy más településen járjon iskolába. Mindezt olyan körülmények között, hogy kisbusz sem létezik.

Így a gyerekek jogai csorbulnak, és nem részesülhetnek az állam által nyújtott ingyenes és anyanyelven zajló oktatásban”

– mutatott rá Ambrus Izabella.

Amint arról beszámoltunk, az utóbbi időben több neves szórványiskolában is bukaresti segítségre volt szükség ahhoz, hogy megmaradhassanak a magyar osztályok. Februárban államtitkári szintű beavatkozás kellett ahhoz, hogy a nagybányai Németh László Elméleti Líceumban jövőre is elindulhasson a második, humán profilú 9. osztály, míg áprilisban a szamosújvári két magyar kilencedik osztály megtartásához volt szükség minisztériumi engedélyre.

Nem elég menő a falusi iskola?

Az osztályösszevonás – és az ezzel járó tagozatmegszüntetés – azonban nemcsak a szórványvidékeken jelent óriási veszélyt: joggal tartanak ettől a tömbmagyar településeken is. Az egyetlen eltérés, hogy például a székelyföldi falvakban nem, vagy inkább nem kizárólag a gyermeklétszám rohamos csökkenése jelent problémát, hanem

ugyanennyire aggasztó az is, hogy egyre többen választják gyermekük számára a városi tanintézetet, így a falusi általános iskolák lassacskán kiürülnek.

Csíkszereda környékén már egy ideje létező jelenség, hogy a negyedik osztályt elvégzett tanulókat szüleik inkább városi iskolába íratják ötödikbe. Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke szerint ez összefüggésbe hozható azzal, hogy bizonyos előítéletek léteznek a falusi környezetben működő iskolákkal kapcsolatban, holott a megyében is akad bőven jól felszerelt, megfelelő feltételeket nyújtó falusi tanintézet.

Főképp a vidéken élő értelmiségiek, de a tehetősebb szülők közül is sokan inkább nap mint nap beszállítják gyerekeiket egy városi iskolába, minthogy az otthonukhoz közelibe járassák őket”

– magyarázta Burus.

A roma osztálytársak miatt viszik el a gyerekeket

Kovács Anikó, a csíkkozmási Dr. Boga Alajos Általános Iskola igazgatója arról számolt be, hogy esetükben nem városi iskolába, hanem inkább a szomszédos csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Általános Iskolába íratják egyes szülők a negyedik osztállyal végzetteket.

A szülők az iskolánkban tanuló roma gyerekek miatt viszik el a gyerekeiket innen. Próbáltam már észérvekkel hatni rájuk, de sok esetben nem lehet. Következő tanévtől például hat gyerek távozik tőlünk”

– panaszolta az igazgató.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat