Krónika Online
2017. március 23., csütörtök; Ma Emőke napja van
Rss Facebook oldal Twitter oldal

Brassai: a vidéki ember jobban örül az aszfaltnak, mint a kétnyelvűségnek

Szucher Ervin | 2016.03.06. [19:28]

Komoly infrastrukturális fejlesztésekkel büszkélkedhetnek az RMDSZ-es vezetésű Maros megyei önkormányzatok – állítja Brassai Zsombor, az alakulat megyei szervezetének az elnöke, aki közel hetven közigazgatási egységet látogatott meg az elmúlt hetekben a helyhatósági választások előkészítése érdekében.

brassai_zsombor_1_bBrassai Zsombor

„Számomra egyértelművé vált, hogy szinte mind a harmincnyolc önkormányzatban, amelyet az RMDSZ vezet, a munka és annak eredménye alapján konszolidálódott a magyar érdekvédelem. Polgármestereink egészen jól beletanultak a szakmába” – fogalmazott a politikus, aki legfőképpen azt méltányolja, hogy az elmúlt négy évben, egy olyan időszakban mutattak fel eredményeket az önkormányzatok, amikor a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság jellemezte politikai helyzet nem volt feltétlenül kedvező.

A megyei elnök elsősorban Erdőszentgyörgyöt, Kerelőszentpált, Marosszentgyörgyöt, Gernyeszeget, Nagyernyét, Szovátát, Mezőbodont és Gyulakutát említette mint olyan településeket, amelyekben a leglátványosabb arculatváltozás ment végbe.

A negatívumokat illetően felvetettük az elnöknek, hogy számos színmagyar település elöljárója teljesen vagy legalábbis részben hanyagolja a törvény biztosította kétnyelvűség bevezetését vagy gyakorlását. A megyében több olyan település is van, ahol az RMDSZ polgármesterei új, csupán román nyelvű utcanévtáblákat helyeztek ki, máshol pedig évek óta elmulasztják a magyar személyiségekről átnevezett utcákat megjelölni.

Mindezek mellett az Országos Diszkriminációellenes Tanács figyelmeztetése dacára a legtöbb önkormányzat honlapja még mindig egynyelvű, akárcsak a polgármesteri hivatalokban megtalálható formanyomtatványok is. Ugyanakkor az utóbbi négy esztendő alatt kevés vidéki iskola kapott nevet, mert a polgármestereknek kényelmetlen megvívni a harcot a megyei tanfelügyelőséggel, amely az intézményelnevezések ügyében még mindig hajlamos keresztbe tenni a magyar kezdeményezéseknek.

„Az tény, hogy a vidéki ember az aszfaltnak jobban örül, mint a kétnyelvű feliratnak, de valóban meg kell vizsgálnunk, hogy egyes polgármestereink számára a kétnyelvűség miért nem fontos. Ez különben állandó téma az RMDSZ-ben. Ha mi nem teszünk érte, mástól se várjuk el!” – sommázta Brassai Zsombor.

Komment
Hozzászólás száma:
Név:
Biztonsági kód
Elfogadom a mércét
5.
uniósbúza
2016.03.08., kedd [00:49]
Brassai úr ne szédítse az embereket, megelégelték már !Kell az aszfalt is , de a két nyelvű feliratok és az anyanyelvünk használatának a lehetősége is !!!!! Látja mindenki mit remekeltek a 26 év alatt......... Úgy ,hogy jobban tennék ha elvonulnának a színről!
4.
daniel chesa
2016.03.07., hétfő [15:09]
Országos Diszkriminációellenes
Tanács (C.N.C.D.)
2015. OKT. 29.
Iktatóhivatal
Kimenet/bejövet: 6976. sz.
(C.N.C.D. körbélyegző lenyomata)

AZ ORSZÁGOS DISZKRIMINÁCIÓELLENES TANÁCSHOZ

Elnök Úr,

Alulírott Cheşa Daniel, lakhelye Koronka 2A sz., Maros megye, helyi tanácsos Koronka Község Helyi Tanácsa keretében, megfogalmazom jelen

BEADVÁNYT

a diszkrimináció összes formájának megelőzőséről és büntetéséről szóló 2000. évi 137. sz. kormányrendelet alapján és kérem, hogy állapítsák meg és büntessék a 2000. évi 137. sz. kormányrendelet 2. és soron következő cikkelyeiben előírt kihágást, amelyet 2015. 09. 11-én Koronka község polgármestere, Takacs Olga és a következő helyi tanácsosok követték el:
Nagy Martin, Takacs Szabolcs, Barabas Levente, Erdos Balizs Zoltan, Pap Eniko Erzebet és Szekely Sandor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tagjai, értesítési címük: Koronka község, Fő u. 108, 547367 Maros megye.
Úgy vélem, hogy a jelen petíció tárgyát képező cselekmény által a Maros megyei Koronka község teljes magyar nemzetiségű lakosságát, de a Koronkai Polgármesteri Hivatal tevékenysége iránt érdeklődő további magyar nemzetiségű személyeket is diszkrimináció érte.


A BEADVÁNY INDOKAI A KÖVETKEZŐK:


Tényszerűen,

2015. szeptember 4-én, megyei tanácsosi minőségemben, Koronka községbeli magyar nemzetiségű polgárok kérésére a Koronkai Helyi Tanácshoz fordultam egy KEZDEMÉNYEZÉSSEL, amelyet 2015. 09. 04-i 4047. számmal iktattak és kértem, hogy Koronka területi-közigazgatási egység közigazgatásában tartsák tiszteletben a többnyelvűségre vonatkozó helyi és országos jogszabályokat. A kérés alátámasztásában hivatkoztam a Koronkai Helyi Tanács működési szabályzatának 39. cikk 6. bekezdésére és a 2001. évi 215. sz. törvény 51. cikkelyére, amelyek előírják, hogy:

„-Koronka községben a magyar kisebbség aránya a lakosság 20%-ánál nagyobb, ezért a napirendet magyar nyelven is köztudomásra kell hozni.”

„-Azokban a területi-közigazgatási egységekben, amelyekben a lakosság több mint 20 százaléka valamely nemzeti kisebbséghez tartozik, a szabályozó jellegű határozatokat az illető kisebbséghez tartozó állampolgárok anyanyelvén is köztudomásra kell hozni, az egyéni jellegűeket pedig kérésre anyanyelven is közölni kell.”

Ezt megelőzően a 2013. február 28-i helyi tanácsülés keretében is hasonló kéréssel szólaltam fel, kérve hogy „a fontosabb határozatok legyenek lefordítva magyar nyelvre is”.
Akkor szóbelileg látszólag jóvá lett hagyva alulírott interpellációja, ezért nem fogalmaztam meg kérésemet írásban is. Ennek igazolása a 2013. 02. 28-i üléshez tartozó 2013. 03. 31-i 302. sz. jegyzőkönyvben található.
A 2015. 09. 11-i helyi tanácsülésen alulírottnak a Koronkai Helyi Tanács és a Koronkai Polgármesteri Hivatal által elfogadott jogszabályok magyar nyelvre fordításáról és Koronka területi-közigazgatási egység honlapja magyar nyelvű változatának elkészítéséről szóló 2015. 09. 04-i 4047. sz. kezdeményezését az összes RMDSZ tanácsos elutasította.
Nagy Marton tanácsos, az ülés elnöke, így indokolta az elutasítást:
„Miért költekezzünk fölöslegesen. Ha valaki nem ismeri a román nyelvet az baj!” „Nem szükséges, kár lenne!”
A törvény alkalmazására csak alulírott szavazott, Moldovan Aurelian tanácsos pedig tartózkodott. A negatív szavazat a saját választók iránti tiszteletlenség jele és a 2001. évi 215. sz. törvény megsértése.
Annak ellenére, hogy a romániai magyar nemzetiségű lakosság élvezi a Románia Alkotmánya 31. cikkelyében, a helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. sz. törvény 51. cikkelyében és a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 2003. évi 52. sz. törvény 7. cikkelyében garantált jogokat, valójában ezeket pontosan azok nem tartják be, akik a magyar kisebbség jogainak kizárólagos védelmezőiként azonosítják magukat. A diszkrimináció előre megfontolt szándékkal és folytatólagos formában történik, egyetlen célja pedig, hogy a valóra nem váltott ígéretekkel elhalmozott magyar kisebbséget távol tartsák a helyi közigazgatás igazi valóságaitól.
Észre lehet venni, hogy még a 2001. évi 215. sz. organikus törvény 51. cikkelye is csonkolt formában került alkalmazásra a Koronkai Helyi Tanács Működési szabályzatában, mivel nem a szabályozó jellegű határozatokat kérik lefordítani, hanem csak a tanácsülések napirendjét. A Koronkai Helyi Tanács által elfogadott szabályzat azzal a céllal cenzúrázza a törvényt, hogy diszkriminációnak vesse alá annak a helységnek a lakosságát, amelyben hatáskörét gyakorolja.
Tisztelt Tanács, kérem jegyezzék meg, hogy a törvény rendelkezései nem opcionálisak, hanem kötelező módon alkalmazandóak azokon a településeken, ahol a lakosság 20%-át meghaladó etnikai kisebbség él. Koronka község magyar lakosságának aránya a Koronkai Helyi Tanács Működési szabályzatának 39. cikkelyéből is kitűnik.
Román nemzetiségű helyi tanácsosként kötelességemnek tekintem egyenlő mértékben védelmezni a község összes lakosának érdekeit, etnikai hovatartozástól függetlenül és megóvni őket a hátrányos megkülönböztetés minden formájától, attól függetlenül, hogy az kinek a részéről nyilvánul meg.
Jogszerűen, a leírt tettek a 2000. évi 137. sz. kormányrendelet előírásaiba illeszkednek.
Az általam állítottak igazolására a következő iratok/dokumentumok másolatait nyújtom be:
- a 2015. 09. 04-i 4047. sz. kezdeményezés;
- a Koronkai Helyi Tanács ülésének 2015. 10. 09-i 4049. sz. jegyzőkönyve,
- a Koronkai Helyi Tanács ülésének 2013. 03. 31-i 302. sz. jegyzőkönyve,
- a Koronkai Helyi Tanács Működési szabályzata,
valamint az alábbiakkal is igazolni kívánom:
- a következő tanúk vallomásai, akiknek a meghallgatását kérem a beadvány megoldását célzó eljárás keretében: Moldovan Aurelian helyi tanácsos;
- a 2015. 09. 11-i ülés hangfelvétele, amelyet kérem, hogy Koronka Polgármesteri Hivatalának jegyzője, aki a helyi tanács üléseinek rögzítéséért felel, bocsássa rendelkezésre.


Koronka
2015. 10. 29.
(sk. aláírás)
3.
daniel chesa
2016.03.07., hétfő [15:06]
Koronka község Adminisztratív Területi Egysége,
Takács Olga, Polgármester Hölgy
Korona község Helyi Tanácsa


Alulírott CHESA DANIEL, lakcím: Koronka község, 2A szám, helyi tanácsosként a jelen irattal, a 2001-ben kiadott 215-ös Törvény 51-es cikkelye alapján, mely előírja:
„Az Adminisztratív Területi Egységekben, melyekben az egy nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárok aránya a lakósság számához viszonyítva meghaladja a 20%-ot, a szabályozó jellegű határozatok az illető kisebbséghez tartozó állampolgárok anyanyelvén is köztudomásra lesznek hozva.”

összevonva Koronka Helyi Tanácsának Működési Szabályzatának 39-es cikkelyével, 6-os bekezdésével, mely előírja

„Mivel Koronka községben a magyar kisebbség aránya a lakósság számához viszonyítva meghaladja a 20%-ot, a napirendi pontok magyar nyelven is köztudomásra lesznek hozva.”

kérem, hogy a jelen kérelem tudomásul vételének az időpontjától kezdődően alkalmazzák „ad literam” az említett szabályozó okiratokat.

Következésképpen a közigazgatási határozathozatali átláthatósággal kapcsolatos 2003-ban kiadott 52-es számú Törvény 7-es cikkelyének tiszteletben tartásáért, kérem, szerkesszék meg a Helyi tanács üléseinek napirendi pontjait úgy román, mint magyar nyelven is és hozzák a lakósság tudomására a 2001-ben kiadott 215-ös számú Törvény által meghatározott feltételek közepette a polgármesteri épület hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, valamint a polgármesteri hivatal honlapján való közléssel.
Ugyanazon törvényes előírások értelmében, kérem, közöljék a koronkai polgármesteri hivatal honlapját, a www.primariacorunca.ro honlapot magyar nyelven is.
Koronka község magyar nemzetiségű lakósságának alkotmányos jogát képezi a helyi közigazgatási szabályozási okirattervek kidolgozási eljárásaiban való részvétel. Még a román nemzetiségűek számára is nehezen érthetőek a jogi jellegű és megfogalmazások a helyi jogrendszerek szövegeinek a tartalmában és ez megakadályozhatja azok teljes mértékű megértését és tudatos elfogadását. Ez okokból kifolyólag, kérem, hogy a fordítsák le magyar nyelvre a Koronka község Adminisztratív Területi Egysége, által kiadott főbb szabályozási okiratait, a Városrendezési szabályzatot, A községi gazdálkodási szabályzatot, A helyi illetékekkel és adókkal kapcsolatos határozatokat.
Egy esetleges visszautasítás nehezen lenne érthető figyelembe véve Koronka község Adminisztratív Területi Egységének vezetőségének etnikai összetételét és ez az átláthatóság szándékolt hiányával lenne egyenértékű.


Tisztelettel,
DANIEL CHESA, helyi tanácsos
2.
zali
2016.03.07., hétfő [15:04]
Szegény valerian ennek is kisiklott az élete.
1.
Ádám Valérián
2016.03.07., hétfő [10:20]
A kétnyelvűség históriából nem lehet kilopni annyi pénzt mint az infrastrukturális fejlesztésekből. Hajrá UDMR.
Hozzászólások5