EMNP: a társadalmi béke biztosítéka az autonómia

MTI 2017. december 01., 14:36

Az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) a román nemzeti ünnepen közzétett állásfoglalása szerint az autonómiák közjogi rendszerének a megteremtése lehet a román-magyar békés együttélés garanciája.

Fotó: Veres Nándor

A párt országos elnöksége által jegyzett állásfoglalás szerint Románia nemzeti ünnepe alkalmat teremt annak a tisztázására, hogy egyetlen román elöljáró sem várhatja el: az erdélyi magyar közösség ünnepeljen „Erdély elcsatolásának évfordulóján”. A párt a normalitás és békés együttélés egyik alapfeltételének tekinti, hogy a román nemzetállam hivatalos ünnepén a magyarok is tartózkodjanak minden olyan megnyilvánulástól, mely a román közösség nemzeti érzéseit sérti.

Jogos elvárásnak tartotta azt is, hogy a magyar közösséget se érje támadás sem december elsején, sem a következő centenáriumi események kapcsán.

Az EMNP leszögezte: tiszteletben tartja a román nép nemzeti érzéseit, és ennek szellemében szorgalmazza az érdemi román-magyar párbeszédet. A párt nézetei szerint e párbeszédnek az önrendelkezés közjogi kereteinek megteremtéséről kell szólnia.

„A román állam legitimitását és szavahihetőségét, az erdélyi magyarok és románok közötti viszonyt nagyban meghatározza az, hogy Románia betartja-e a Gyulafehérvári Nyilatkozatban önként vállalt kötelezettségeket” - állapította meg az EMNP. Az EMNP nyomatékosította: a párbeszéd híve, és folyamatosan keresi a belföldi és külföldi lehetőséget arra, hogy az erdélyi autonómiatörekvésekről tartalmas érdemi vitát folytasson.

„Szomorúan állapítjuk meg, hogy a román hatalom visszautasítja a párbeszédet az autonómiáról. Ez pedig alapvetően antidemokratikus és feszültséget okoz”

- állapította meg. A párt a közelgő centenáriumot, esélynek és veszélynek is látja egy időben. „Azon leszünk, hogy önrendelkezési törekvéseinket a román közvélemény ne démonizálja, hanem belássa: autonómiaigényünk a román állammal szembeni lehető legerősebb lojalitási nyilatkozat, hiszen a különböző autonómiaformák - amelyek semmilyen körülmények között nem veszélyeztetik Románia területi egységét - az ország stabilitását és gazdasági fellendülését eredményezik, ahogyan ezt a működő európai példák is bizonyítják” - áll az EMNP állásfoglalásában.

A párt azt szorgalmazta: a román nemzeti ünnep után induljon valódi román-magyar párbeszéd a két nép közös erdélyi sorsáról.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Hallgassa online rádióinkat