A közösség kiemelkedő alakjai – magyar állami kitüntetéseket adtak át a kolozsvári főkonzulátuson

Bede Laura 2018. szeptember 25., 21:27

Magas rangú magyar állami kitüntetéseket adtak át erdélyi közéleti személyiségeknek kedden délután Magyarország kolozsvári főkonzulátusán.

Mile Lajos, Keszeg Vilmos, Balázs Sándor lánya, Holló László és Tibád Levente fia a kitüntetésekkel Fotó: Bede Laura

A himnusz eléneklése után Mile Lajos főkonzul és Kecskés Tibor vezető konzul röviden ismertette a kitüntetésben részesülők munkásságát, valamint közvetítették Áder János köztársasági elnök üzenetét.

Az államfő a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Balázs Sándor kolozsvári filozófusnak, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) nyugalmazott professzorának

a magyarság nemzeti öntudatának erősítését szolgáló tudományos és publikációs tevékenysége, a kisebbségi lét szinte minden jelentős kérdésének értelmezését magában foglaló életműve elismeréseként.

Tibori Szabó Zoltán újságíró méltatásában úgy fogalmazott: kevés olyan filozófust adott nekünk, magyaroknak a sors, akik az egyik legnagyobb gondolkodónkhoz, Széchenyi Istvánhoz hasonlóan nem mások bölcseleti rendszereire és azok elemeiből építkezve alkották meg a saját filozófiájukat, hanem önállóan gondolkoztak el a világ dolgairól, és saját gondolataikra alapozva hozták létre autonóm filozófiájukat.

„A magyar állam által most kitüntetett Balázs Sándor filozófusról bátran, nyugodt lelkiismerettel állíthatom, hogy ezen kevesek egyike. Be kell vallanom, hogy miközben a tanár úr filozófiai munkáit mindig élvezettel olvastam, és miközben bölcseletének világos érvelése menetrendszerűen lenyűgözött, igazából mindig a társadalomtervezőt és -oktatót csodáltam benne” – tette hozzá. A kitüntetett egészségi gondok miatt nem tudott részt venni az átadáson, viszont a lánya által tolmácsolt üzenetében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik figyelemmel követik tevékenységét és javasolták a kitüntetésre, de mindenek előtt azoknak, akik döntöttek erről.

Áder János a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Kitüntetést adományozta dr. Holló Lászlónak, a BBTE Római Katolikus Teológia Kara dékánhelyettesének, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnökének

az erdélyi magyar felsőoktatásban végzett több évtizedes paptanári munkája, valamint az egyházi intézmények múltjának kutatása és a 20. században elkobzott javainak visszaszerzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Fotó: Bede Laura

Vik János adjunktus laudációjában elhangzott, hogy az erdélyi magyarság történelmét az utóbbi száz esztendőben olyan kiemelkedő polgári és egyházi személyiségek határozták meg, akik a magyar közösség érdekeit úgy szolgálták, rendíthetetlen kiállásukkal, hogy közben mindvégig a párbeszéd emberei maradtak.

„Meggyőződésem, hogy dr. Holló László viszonylag fiatal kora ellenére olyan gazdag és szerteágazó életpályát futott be, hogy minden fenntartás nélkül méltán tekinthetjük őt ilyen értelemben az erdélyi magyar közösség jelenleg egyik legkiemelkedőbb és legelkötelezetebb szolgálattevőjének” – méltatta a díjazottat. A csíkszentsimoni születésű Dr. Holló László tapasztalatai szerint manapság nem azok vesznek át kitüntetést, akik kitartó, komoly munkával végzik mindennapi feladataikat, hanem azok, akik valamilyen formában kiemelkednek a közösségből, és ezért távolról is meglátszanak.

A kitüntettek között szerepelt Keszeg Vilmos, a BBTE Bölcsészettudományi Kara magyar néprajz és antropológiai intézetének egyetemi tanára, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke,

aki a hiedelmi kutatás területén kutatóként és oktatóként elért kiemelkedő eredményei elismeréseként a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetést kapott. Jakab Albert Zsolt olvasta fel Péntek János akadémikus méltatását, amely szerint közismert, hogy az etnográfusok, folkloristák többnyire lokálpatrióták.

„Keszeg Vilmosra különösen jellemző ez a hűség és elkötelezettség, táguló körökben a szülőföld iránt. Detrehemtelep a szülőhely, Torda a kis régió, Aranyosszék szellemi központja, és a Mezőség a maga határtalanságával és szétesettségével a Székelyföld és a Partium között. Az ő lokálpatriotizmusával nagy szerencséje volt és van a magyar néprajznak, kultúratudománynak. Ez a táj ugyanis, ahonnan ő származik a legarchaikusabb, a legtöbb titkot őrző és a leginkább veszélyeztetett nagy régiója Erdélynek” – fogalmazott a nyelvész professzor.

Keszeg Vilmos úgy fogalmazott, valójában „elkényesztette” őt az élet, hiszen nagyon sok munka elvégzését tette lehetővé számára, a közoktatástól kezdve az egyetemi oktatásig és kutatásig. „Hálás vagyok az életnek, hogy érezhettem: szükség van rám. Úgy tudom elfogadni ezt a kitüntetést, hogy meg vagyok győződve arról, ez nemcsak engem illet meg, hiszen mindig nagyszerű munkaközösségekbe dolgozhattam, amely nagyban hozzájárult az elismeréshez” – vélte néprajzkutató.

Fotó: Bede Laura

A köztársasági elnök ugyanakkor a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta dr. Tibád Levente székelyudvarhelyi nyelvész, helynév- és helytörténet-kutatónak

a Székelyföldön, illetve szórványban élő magyarság körében folytatott nyelvtudományi kutatásai, valamint széleskörű oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként.

Székely Kriszta újságíró a nyelvész tisztelőivel egyetértve vallja, hogy nemcsak nagy tudású irodalmárt, nyelvészt, hanem elveihez hű, hiteles oktatót, nevelőt ismert meg Tibád Leventében, aki nem ismert fáradtságot, ha versenyekre, tudományos ülésszakokra, egyetemi felvételire, művészi műsorokra kellett felkészíteni a középiskolásokat, és akivel a közös munka, tanulás, meghatározó élményt jelentett a pályaválasztás, emberré válás során. A kitüntetett nem tudott részt venni a díjátadáson, azonban fia átadta köszönetét és üzenetét, amely szerint „a lényeg, hogy becsületesen dolgozzunk, és rendkívül fontos számunkra, hogy az anyaország számon tart minket”. 

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat