Balogh Levente

2017. július 21., 10:06

Tájkép Johannis után

Ha volt valamilyen haszna Klaus Johannis államfő székelyföldi látogatásának, akkor az nagyjából abban ragadható meg, hogy egyrészt egyértelművé váltak a felek – az önrendelkezést követelő magyarok és az azt megtagadó román állam – álláspontjai. Másrészt az, hogy hiábavaló a közös kisebbségi létből fakadó sorsközösségre alapozva vetett bizalom.

A magyar álláspontot a helyi politikai vezetők fogalmazták meg: nem „etnikai alapon”, de autonómiát követelnek a békés egymás mellett élés és gazdasági fejlődés érdekében. Johannis a mindenkori román állam álláspontjának egyszerű tolmácsolójaként viszont elutasította az etnikai alapú autonómiát, sőt odáig ment, hogy egyenesen európai iránymutatásokra hivatkozva vetette el, hogy egy, amúgy kívánatosnak nevezett közigazgatási reform során a jelenlegi etnikai határok mentén húzzák meg a jövendő új régiók határait.

Az államfő kijelentéseit súlyosbítja, hogy nem említett egyetlen, konkrét ilyen európai iránymutatást sem – vélhetően azért, mert nincsenek. Vannak ellenben jó példák arra, hogy az állam többségét alkotó nemzettől eltérő etnikumú közösség lakta régiók önrendelkezése kiválóan tud működni mind az illető állam, mind az érintett közösség szempontjából – lásd a sokat hivatkozott Dél-Tirol vagy az Aland-szigetek, illetve a spanyolországi autonóm közösségek helyzetét.

Az is súlyos, hogy fölvetette ugyan a magyar fiatalok romántudásának hiányával kapcsolatos problémát, de ezt nem kötötte ahhoz, hogy mindez a román állam azon, hibás megközelítéséből fakad, hogy mindeddig nem idegen nyelvként, hanem a román diákokhoz hasonlóan anyanyelvként tanították a románt – márpedig ő aztán tudhatná, hogy egy idegen nyelvet egész másként lehet megtanulni, mint az anyanyelvet.

Lehet persze próbálkozni azzal, hogy azt mondjuk: a pohár félig tele van, hiszen az elnök azáltal, hogy egyszerre látogatott el Hargita és Kovászna megyébe, közvetve elismerte, hogy tulajdonképpen egy régiót alkotnak, és föl lehet fedezni a pozitívumokat azon kijelentésében is, miszerint a közigazgatási autonómia akár pozitív is lehet.

Ugyanakkor a romániai magyar közösségnek a továbbiakban azon stratégia kidolgozására kell összpontosítania, hogyan lehet összeegyeztetni a magyar autonómiaigényeket az államfő azon kijelentésével, miszerint a közigazgatási reform szükséges, de nemkívánatos etnikai alapon meghúzni a jövendő új régiók határvonalait.

Abban ugyanis biztosak lehetünk, hogy Bukarest – és annak egyik legrománabb szószólója, Klaus Johannis – nem igazán tanúsít majd jóindulatú hozzáállást ahhoz az igényhez sem, hogy a magyarok természetesen nem etnikai alapon, hanem a kulturális és történelmi hagyományok figyelembevételével kívánják egy – vagy ha a Partiumban élő tömbmagyarság helyzetét nézzük, több – magyar többségű régió kialakítását. Hiszen a jelenlegi román állam mesterségesen, a tények semmibe vételével kialakított identitása éppen ezen kulturális és történelmi hagyományok tagadásán alapul.

Ön szerint ez:
Jó hír
Rossz hír
0 HOZZÁSZÓLÁS
Balogh Levente 2019. május 13., hétfő

Megússzák Iliescuék?

Egyelőre úgy tűnik, illúziónak bizonyult, hogy esély nyílhat mindazon egykori politikai és egyéb vezetők felelősségre vonására, akiknek azt „köszönhetjük”, hogy Románia közel harminc évvel ezelőtt képtelen volt végérvényesen lerázni magáról a posztkommunista elitet.

Balogh Levente 2019. május 10., péntek

Történelmi mosolydiplomácia

Történelmi jelentőségű eseményként harangozták be a csütörtöki nagyszebeni informális európai uniós csúcsot, amelyen az EU jövőjéről határoznak a résztvevő állam- és kormányfők.

Makkay József 2019. május 09., csütörtök

Orbán Viktor Erdélyben

Orbán Viktor magyar miniszterelnök erdélyi látogatása éppen olyan természetes dolog kéne hogy legyen, mintha valaki felkerekedik, és meglátogatja a szomszédos országban élő ismerőseit vagy rokonait. De ezt sokan mégsem így gondolják.

Balogh Levente 2019. május 07., kedd

Verespataki aranylázálom

Több mint másfél évtizede tart a verespataki aranybányanyitást övező konfliktus, amelynek kimenetele még mindig teljesen bizonytalan, ugyanakkor a jelenség ismét csak rávilágít a román kormányok és illetékes hatóságok tehetetlenségére és jövőkép-nélküliségére.

Kiss Judit 2019. május 06., hétfő

Egy ötlet mint öngól

Senki nem vitathatja, hogy a romániai magyar diákoknak joguk lenne ahhoz, hogy épp annyi eséllyel induljanak a nagybetűs Életbe, és úgy érvényesüljenek a hazai társadalomban, mint többségi társaik.

Balogh Levente 2019. május 03., péntek

Gyümölcsöző magyargyűlölet

Nagy meglepetést nem jelent, ugyanakkor nagyon élethű képet fest a romániai valóságról a legfrissebb közvélemény-kutatás, amely a pártok népszerűségét vizsgálta.

Makkay József 2019. május 02., csütörtök

A minden határt túllépő temetőgyalázás

Már szinte meg sem lepődik az ember, amikor a magyarellenes megnyilvánulások hosszú sorában ezúttal magyar temetőgyalázást követ el a román hatalom a Bákó megyei Dormánfalva önkormányzata révén.

Balogh Levente 2019. április 26., péntek

Románia, káoszország

A román belpolitikai életben ma már egyetlen, biztosnak nevezhető elem van: a mindent egyre jobban eluraló káosz.

Pataky István 2019. április 24., szerda

Biztos-e Johannis győzelme?

Laza cicázásnak számít a politikai küzdelem szereplői számára az európai parlamenti választásokat megelőző kampány a Cotroceni-palotáért folytatott meccshez képest, pedig egyelőre csak egyetlen olyan jelöltet ismerünk, aki nyilvánosan bejelentette indulási szándékát az államfői pozícióért.

Balogh Levente 2019. április 19., péntek

A Notre-Dame és a feltámadás

Azt mondják, rendszerint mindenki emlékszik arra, éppen hol volt, és mivel foglalkozott, amikor valamilyen világrengető jelentőségű esemény – például a Kennedy-gyilkosság vagy a 9/11-es terrortámadás – történt.

Vélemény
Balogh Levente: Megússzák Iliescuék?

Egyelőre úgy tűnik, illúziónak bizonyult, hogy esély nyílhat mindazon egykori politikai és egyéb ...

Balogh Levente: Történelmi mosolydiplomácia

Történelmi jelentőségű eseményként harangozták be a csütörtöki nagyszebeni informális ...

Makkay József: Orbán Viktor Erdélyben

Orbán Viktor magyar miniszterelnök erdélyi látogatása éppen olyan természetes dolog kéne hogy ...