Papíron negyedszerre költöznek a diákok – adminisztratív hercehurca is nehezíti a vásárhelyi katolikus iskola újjászervezését

Szucher Ervin 2018. augusztus 22., 12:00

Azontúl, hogy a magyarellenes politikusok a bíróságon, az ombudsmannál, illetve nyilatkozataikban támadják az újraalakított marosvásárhelyi római katolikus iskolát, adminisztratív vonalon is nehézkesen megy az újraszervezés.

Fotó: Boda L. Gergely/archív

Miközben a marosvásárhelyi római katolikus iskola számos kisdiákja az évek során „el sem moccant az osztályteremből”, ősztől – papíron – immár az ötödik tanintézetbe járhat.

Sokan ugyanis úgy kerültek át a felekezeti iskolába, hogy tanulmányaikat az Unirea Főgimnáziumban kezdték, majd a jogi bonyodalmak következtében a Bolyai diákjai lettek. A tavasszal született jogerős bírósági ítélet következtében – miközben minden egyes gyermeknek vissza kell kerülnie az eredeti helyére – a vakáció alatt a Maros megyei tanfelügyelőség áthelyeztette a diákok iratait az Unireába.

Iskolák között passzolgatott iratok

„Mi már szinte nem is tudjuk követni, hogy gyermekünk melyik iskolának a tanulója, miközben még osztálytermet sem vált. Ez azért is gond, mert ahhoz, hogy beírassuk az új, II. Rákóczi Ferenc nevét viselő katolikus iskolába, valahonnan ki kell kérnünk a dossziéját” – mondta el az adminisztratív kálváriáról Csíky Csengele, a szülők szószólója.

Június derekán a felszámolt katolikus iskola tanulói a Bolyai Farkas Elméleti Líceum évzáróján vettek részt, bolyais oklevelet kaptak, de a vakációban visszakerültek abba az iskolába, ahová a legkevésbé kívánkoztak: az Unireába.

Ugyanis ezelőtt két évvel az Országos Korrupcióellenes Ügyészség az időközben kizárólag román tannyelvűvé vált főgimnáziumból érkező feljelentések kapcsán kezdett el vizsgálódni a felekezeti iskolában. Az unireás tanárok és szülők attól tartanak, hogy a katolikus iskola terjeszkedni fog, nekik meg távozniuk kell a több mint fél évszázadon keresztül bitorolt, néhány éve bérelt nagyobbik épületszárnyból.

Kérdésünkre, hogy ilyen megpróbáltatások árán is lehet számítani arra, hogy minden szülő beírassa gyermekét a Rákócziba, Csíky Csengele igennel válaszolt. Mint mondta, aki el szerette volna vinni csemetéjét a katolikusból más iskolába, már rég megtette volna.

Fotó: Boda L. Gergely

Nem ment simán az igazgató kinevezése

Amint tegnapi lapszámunkban beszámoltunk róla, a Maros megyei tanfelügyelőség – eleget téve az oktatási törvénynek és a miniszteri rendeletnek – hétfőn délután kinevezte az iskola igazgatóját. A régi-új tanintézet-vezető ellen folyó lejárató kampány és jogi meghurcoltatás dacára Vass Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi elnöke a lehető legjobb választásnak tartja Tamási Zsolt személyét.

Ha valaki ismeri az iskolaalapítással járó kálváriát, az Tamási. Ha valaki tanulhat az esetleges adminisztratív hibákból, az szintén ő. Ezért ragaszkodott a személyéhez az egyház, ezért támogatta fenntartás nélkül az RMDSZ”

– hangsúlyozta a Krónikának Vass Levente. A parlamenti képviselő azt is elmondta, hogy bár a tanfelügyelőség vezetői közül egyesek más személyt szerettek volna látni az új iskola élén, a felek nem rendelkeztek alternatívával; a római katolikus egyház határozottan kiállt Tamási Zsolt mellett.

Vass úgy véli, rendkívül nehéz munka vár az igazgatóra, hiszen azontúl, hogy mindent ismét a nulláról kell kezdenie, az „ellendrukkerek” árgus szemekkel fogják követni minden léptét, és ott fogják akadályozni, ahol csak érik.

Tamási Zsolt kinevezését kommentálva Illés Ildikó helyettes főtanfelügyelő csak annyit árult el lapunknak a vezetőségi gyűlésről, hogy egyáltalán nem volt zökkenőmentes.

Többen is ellenezték, végül azonban a Ioan Macarie főtanfelügyelőhöz közel álló vezetőségi tagok, a magyar nemzetiségű tanfelügyelők és a jogtanácsos szavazataival sikerült érvényt szerezni a katolikus egyház kérésének.

Az érintett egyelőre elzárkózott bármiféle nyilatkozattól: mint mondta, előbb szeretné az aláírt és lepecsételt iratot kézbe kapni, mert csak utána hiszi el, hogy megtörtént a kinevezése.