Egyetért az SZNT az Akadémiával, miszerint a székelység a magyar nemzet része

Krónika 2018. július 22., 21:20

Üdvözli a Székely Nemzeti Tanács a Magyar Tudományos Akadémiának a székelyekkel kapcsolatos állásfoglalását, amely az SZNT szerint lezár egy „káros és értelmetlen vitát” a székelység nemzeti hovatartozásáról.

Fotó: Barabás Ákos

A témában a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szombaton Sepsiszentgyörgyön ülésező Állandó Bizottsága (ÁB) foglalt állást. Mint ismeretes, a magyarországi Nemzeti Választási Bizottság (NVB) július elején elfogadta a székelyek honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló választópolgári kezdeményezésre összegyűlt aláírások ellenőrzéséről szóló jelentést.

A javaslat – amelyről a budapesti Országgyűlés mondja ki a végső szót – a Magyarországon élő székelyekkel bővítené a nemzetiségek jogairól szóló törvényben felsorolt 13 nemzetiséget (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán). Ezzel szemben a Magyar Tudományos Akadémia végkövetkeztetésében megállapítja, hogy a székelység nem értelmezhető önálló nemzetiségként.

{K1}

Az SZNT emlékeztet, hogy korábban elfogadott dokumentumai teljes mértékben összhangban állnak az MTA állásfoglalásával, legfontosabb dokumentumában, Székelyföld autonómiastatútumában célként fogalmazta meg az intézményi garancia megteremtését, éppen a magyar nemzeti önazonosság védelmében.

„Történelmi azonosságának kifejezéseként, polgárai esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, a magyar nemzeti önazonosság védelmében, Székelyföld lakossága önkormányzati közösséggé alakul” – idézte az Izsák Balázs SZNT-elnök által jegyzett közlemény a statútumot. A nemzeti tanács meggyőződése, hogy mindazok a sajátos hagyományok, amelyeket a székelység őriz, mindazok a szellemi értékek, amelyeket évszázadok alatt alkotott, elidegeníthetetlen részei a magyar nemzeti kultúrának.

Ugyanakkor elismeréssel kell szólnunk arról a művelődéspolitikáról, amelyet a magyar kormány folytat, és amely ápolja Benedek Elek, Kányádi Sándor, Kőrösi Csoma Sándor, Kriza János, Márton Áron, Mikes Kelemen, Nyírő József, Tamási Áron szellemi és erkölcsi hagyatékát, segíti a székely népi kultúra kincseinek fennmaradását” – olvasható az SZNT állásfoglalásában.