Bírálják az oktatási minisztériumot a legjobb romániai egyetemek

Hírösszefoglaló 2018. június 24., 16:51

Az Universitaria konzorcium képviselői követelik az oktatásügyi minisztériumtól, hogy tegyen lépéseket a minőségi felsőfokú oktatás finanszírozása, a doktori iskolák újbóli kiértékelése és az egyetemek új rangsorolási kritériumainak leszögezése érdekében.

Fotó: BBTE

Az ország legjobb felsőoktatási egyetemeit tömörítő konzorcium június 22-én és 23-án ülésezett a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE), és ez alkalomból tagjai arra a megállapításra jutottak, hogy

teljesen mentesíteni kell a politikától a Rektorok Országos Tanácsát, és meg kell változtatni az említett testület szavazási rendszerét.

A Rektorok Országos Tanácsának ugyanis az is a feladatköréhez tartozik, hogy az egyetemek érdekeit képviselje a politikummal és a civil szférával való párbeszédben, így tagjainak semmiféle politikai tevékenységben nem szabad részt vállalniuk – olvasható az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott tájékoztatásban.

Az egyetemek finanszírozása körül felmerült vitákkal kapcsolatban az aláírók amellett foglaltak állást, hogy

a kormány legutóbbi döntései nem szolgálják az egyetemek érdekeit és fejlődését, ezért kérik a pénzügyminisztert, járuljon hozzá, hogy az egyetemek rendelkezhessenek önállóan saját bevételeikkel.

Tiltakoznak azon pénzügyminisztériumi követelmény ellen, hogy költségeiket tíz százalékkal csökkentsék a 2017-es évhez viszonyítva, és kérik, hogy az Universitaria Konzorcium aktív szerepet kapjon a tanügyi törvényt módosító tervezet kidolgozásában. Azt is követelik, hogy a júliusi felvételi során betöltetlenül maradt egyetemi helyeket a konzorciumhoz tartozó felsőoktatási intézmények kapják meg, mert ezek beiskolázási helyeinek számát áprilisban csökkentette a minisztérium.

Az Universitaria konzorcium tagja a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Bukaresti Egyetem, a iaşi-i Alexandru Ioan Cuza Egyetem, a temesvári Nyugati Egyetem és a bukaresti Gazdaságtudományi Akadémia.