Birtokba vette a református egyház a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium tanári lakásait

Pap Melinda 2018. május 17., 10:41

Tíz évvel a visszaszolgáltatás után ténylegesen birtokba veheti az Erdélyi Református Egyházkerület a nagyenyedi Bethlen utca tanári lakásait. A Bethlen Gábor Kollégium szomszédságában található ingatlanok kiürítésével évtizedek óta tartó áldatlan helyzet oldódik meg.

A Bethlen utcai épületeket felújítja az egyházkerület Fotó: Nagyenyed Polgármesteri Hivatala

A püspökség az ott élő szegény, zömében roma családok helyzetének rendezésében, szükséglakásokba való költöztetésében is segített az önkormányzatnak, mondta el a Krónikának Lőrincz Helga alpolgármester.

A Fehér megyei kisváros elöljárója lapunknak kifejtette, múlt héten sikerült kiköltöztetni a Bethlen Gábor utcában törvénytelenül lakó 70 személyt, és felszabadítani az épületeket. Az önkormányzat 2016 óta próbál megoldást keresni a kollégium egykori tanári lakásainak helyzetére, amelyeket 2007-ben visszaszolgáltattak ugyan az Erdélyi Református Egyházkerületnek, de nem tudta birtokba venni azokat.

A város szívében található, a kollégiumtól a Kápolna-dombi parkba vezető Bethlen Gábor utca kálváriája a 60-as évekig nyúlik vissza,

amikor Nagyenyeden is elkezdődött a tömbházépítés, és több tanár panellakásba költözött, idézte fel az előzményeket Lőrincz Helga. Szegény, többnyire roma családok költöztek be az üresen maradt, önkormányzati tulajdonú lakásokba, akik egy ideig bérleti szerződéssel, majd törvénytelenül laktak ott.

A lakásokat leromlott állapotban kapta vissza az egyház Fotó: Nagyenyed Polgármesteri Hivatala

Az épületek visszaszolgáltatása után a püspökség nem kötött velük szerződést, azonban a törvény értelmében öt év türelmi időt kellett biztosítania számukra. Ami tízre nőtt, és az ott lakó 20 család helyzete végül úgy rendeződött, hogy a püspökség konténerlakásokat vásárolt számukra, az önkormányzat pedig biztosította az ezek felállításához szükséges telket, mesélte az alpolgármester.

Sem a püspökségnek, sem az önkormányzatnak nem volt kötelessége a törvény szerint lakást biztosítani, ez emberség kérdése volt.

A városnak mindenképpen meggyűlt volna a baja, ha 70 ember egyik napról a másikra az utcára kerül” – magyarázta Lőrincz Helga. Elmondta, a 9 konténerlakást a Hotar úti új lakóparkban állították fel, s csatlakoztatták a villany-, víz- és csatornahálózathoz. A helyszínen állami támogatással szociális lakásokat épít az önkormányzat, három már elkészült, és hamarosan további öt építésének fognak neki, mondta az elöljáró, aki szerint a Bethlen utca egykori lakói hivatalosan, szerződéssel vehették birtokba a szükséglakásokat, és irataik is oda szólnak. Mivel a kiköltöztetettek között sok a gyerek, az önkormányzat megpróbálja az iskoláztatásukat is figyelemmel követni.

Lőrincz Helga elmondta, a múlt heti kiürítést követően

a püspökség nyolc, a Bethlen utca 5–13. szám alatt található épületet vett birtokba, de több, korábban eladott ingatlant is sikerült visszavásárolni.

A most kiürített, rendkívül lelakott és szeméttel teli ingatlanokat kitakarították, a fertőtlenítés következik, majd felújítják ezeket. A püspökség illetékesei korábban úgy nyilatkoztak, hogy az épületekben – amelyek egyikében enyedi tanársága idején Áprily Lajos költő is lakott – borutcát rendeznének be. A kollégium udvarán lévő egykori tanári lakás a szakiskolás diákoknak szánt műhelyeknek biztosítana helyet.

A két éve felavatott Bethlen Gábor Kollégium udvara a Bagolyvárral Fotó: Kiss Gábor

Így a kollégium után az ahhoz tartozó további ingatlanok is megújulhatnak. A Bethlen Gábor fejedelem által 1622-ben Gyulafehérváron alapított, majd Apafi Mihály révén Nagyenyedre költöztetett kollégium felújítása 2016-ban fejeződött be. A leromlott állagú alma mater úgy újulhatott meg, hogy az épületegyüttest visszakapó egyházkerület megegyezett az önkormányzattal, hogy 25 évre elengedi a bérleti díjat, ha a város pályázati úton megszerzi a felújításhoz szükséges pénzt. A 2010-ben nyert, 29,65 millió lej értékű projekt költségeiből 23 milliót az EU, hárommilliót a román kormány biztosított, míg a magyar kormány az iskola modern eszközökkel való felszerelését támogatta.