Nem kérnek a jogtiprásból: több százan tiltakoztak Marosvásárhelyen a MOGYE és a Petru Maior egyesítése ellen

Szucher Ervin 2018. április 26., 20:14

Közel háromszázan tiltakoztak csütörtök délután a marosvásárhelyi Színház téren a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Tudományegyetem összeolvadása, a magyar oktatás fokozatos elsorvasztása ellen.

Fotó: Szucher Ervin

Tüntetést szerveztek csütörtökön délután Marosvásárhelyen, amelyet a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) hirdetett meg a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Tudományegyetem összeolvadása, a magyar oktatás fokozatos elsorvasztása ellen.

A 18 órakor elkezdődött, csendes megmozduláson közel háromszázan vettek részt, többnyire idősebbek, régi marosvásárhelyiek, a diákok közül nagyon kevesen vonultak ki a Színház térre, tanárokat egyáltalán nem láttunk a helyszínen.

Ádám Valérián, a rendezvényt szervező egyesület elnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a MOGYE-n nincs biztosítva a jogegyenlőség a magyar tagozat részére. „A többséget képviselő vezetők lépten-nyomon éreztetik, hogy a magyar oktatók és diákok másodrendű állampolgárok. Erre használják fel még az egyetemi autonómia intézményét is.

Azért gyűltünk itt össze, hogy az ellenünk elkövetett merénylet miatt emeljük fel hangunkat”

– fogalmazott a tiltakozás szervezője.

Ádám Valérián szerint Leonard Azamfirei, a MOGYE rektora „prédikátorként, arcán szelíd mosollyal próbálja elmagyarázni, hogy miért jó nekünk az a kés ott a hátunkban”. „Ha kihúzzuk – elvérzünk! Nekik ez egy vígjáték, míg számunkra ez a végjáték. De minden okkal történik, talán azért, hogy végre ráébredjünk hibáinkra, mulasztásainkra” – hangoztatta Ádám.

Az RMOGYKE elnöke azon magyar oktatóknak és politikusoknak is üzent, akik valamilyen okból kifolyólag elhatárolódtak az általa szervezett Színház téri tiltakozástól.

Ádám Valérián Fotó: Szucher Ervin

Ismerjük be, Pató Pál módjára ráérősen cselekszünk. Ha meg kell mozdulni, síkra szállni, az nekünk elsőre nem megy. Pedig mindenki jól tudja: a vasat addig kell ütni, amíg meleg!

Véleményem szerint mind a magyar tagozat vezetősége, mind a romániai magyar politikum hagyta kihűlni a vasat. Ehhez társult egy jól kidolgozott stratégia hiánya és legfőképp a hatékony együttműködésre való képtelenség” – mondta.

A tüntetésen felszólalt Jeremiás László vállalkozó, az anyanyelvű oktatás egyik elkötelezett támogatója is. Arról beszélt, hogy foggal-körömmel kell őriznünk mindazt, amit elődeink ránk hagytak, nem szabad lemondjunk semmiről, ez senkivel nem alku tárgya. „Ennek érdekében össze kell fognunk minden igaz hitű, békeszerető román testvérünkkel, hogy békességben tudjunk élni ebben a városban. Idestova négymillió fiatal hagyta el az országot a jobb megélhetőség érdekében. Ez azt jelenti, hogy a társadalmunkban valami nincs rendben.

A múlt rendszer emberei ahelyett, hogy békés, jó hangulatú ország vezetésére törekednének, állandóan a törvényeket kikerülve, a saját gazdagodásukkal törődnek. Ezért nekünk, románoknak és magyaroknak össze kell fognunk, hogy félreállítsuk őket”

– fejtette ki.

Fotó: Szucher Ervin

A MOGYE elhatárolódott a tüntetéstől

Az orvosi és gyógyszerészeti egyetem magyar tagozatának szenátusi frakciója sajtóközleményben jelezte, hogy elhatárolódik az RMOGYKE által szervezett tüntetéstől.

Az utcai véleménynyilvánítást jelen pillanatban nem tartjuk szerencsés megoldásnak. Számunkra kedvezőtlen fejlemények esetén a jövőben a törvényes érdekérvényesítés semmilyen módszerétől nem zárkózunk el”

– írják az egyetem vezető magyar tanárai.

A szenátus magyar frakciójának tagjai úgy vélik, a két intézmény egyesítésére vonatkozó eljárást jogi úton kell megakadályozni. A tanárok álláspontja nem lepte meg Ádám Valériánt. Mint fogalmazott, a MOGYE magyar vezetői a 2013-as forgatókönyvet léptették életbe, amikor ahelyett, hogy a magyarellenes vezetőség ellen küzdöttek volna, az RMOGYKE-t és tiltakozó akcióit próbálták besározni.

„Akkor is elzárkóztak a tüntetéstől, most is azt teszik. Inkább minket, akik próbálunk harcolni, igyekeznek lejáratni.

Arról megfeledkeznek, hogy gesztusuk akkor sem vezetett sehová, sem a rektor, sem az emberei nem hálálták meg. Nem változott semmi, ellenkezőleg, a helyzet egyre romlott”

– nyilatkozta lapunknak az RMOGYKE elnöke. Szerinte az ügy legnagyobb ellensége jelen pillanatban a félelem és a kényelem. Számos magyar oktató attól tart, hogy elveszíti állását, vagy rossz viszonyba kerül román kollégájával.

Florea párbeszédet sürget

Eközben nyílt levélben hívta fel Leonard Azamfirei, a MOGYE rektora figyelmét Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester a magyar tagozat kéréseire.

Kérem, komolyan és felelősségteljesen fontolja meg a MOGYE magyar tagozatának tiltakozását, hiszen sem a kutatásnak, sem a fejlesztési elképzeléseknek nincsenek etnikai határai.

Úgy vélem, hogy nem folytattak elegendő vitát és tárgyalást erről a témáról, ezért azt hiszem, tartalmas, lényegbevágó, korrekt párbeszédre van szükség a MOGYE-n, amelynek szervezeti felépítésébe tartozik a román és a magyar tagozat egyaránt. Marosvásárhely polgármesteri hivatala és helyi tanácsa nagy örömmel nyújt valós támogatást az ilyen megbeszélések számára kedvező környezet megteremtéséhez” – olvasható a csütörtöki nyílt levélben.

Mint ismeretes, a konzorcium létrehozásának ötlete a polgármestertől származott, aki maga is a vásárhelyi egyetemen végezte az általános orvosi szakot.

Floreának viszont egészen más volt az elgondolása.

„A konzorcium létrehozására vonatkozó ötletem célja az volt, hogy összekapcsolja a helyi energiákat, és olyan tanszékek létesüljenek, amelyek fokozatosan nemzetközi hírnevet szereznek és a lehető legjobban kihasználják az orvostudomány, valamint a csúcstechnológia jövőjét Marosvásárhelyen” – írja az Azamfireinak címzett levelében.

Dorin Florea mindmáig életképesnek tartja azt a döntést, hogy a két felsőfokú intézmény együttműködjék az IT és a kutatás szakterületén, és hozzon létre egy egyetemi kutatóközpontot. Szerinte az egyetemi konzorcium szerepe az, hogy helytálljon a folyamatos fejlődésben levő, a konkurencián alapuló világban. Az orvos polgármester nem szeretné, ha a MOGYE is a regionális sürgősségi kórház helyzetébe jutna, azt a projektet ugyanis azért veszítette el Marosvásárhely, mert egyesek nem értették meg az ilyen döntések fontosságát. „Számukra inkább a hiúság és saját érdekeik voltak a fontosabbak” – jegyzi meg Florea.

Mint ismeretes, a magyar szakmai és civil szervezetek tiltakozása közepette a MOGYE, valamint a kizárólag román nyelvű oktatást biztosító Petru Maior Tudományegyetem szenátusa múlt szerdán elfogadta azt a határozatot, mely elindítja a két felsőoktatási intézmény egyesítésének folyamatát. Az ősszel kezdődő új tanévet még külön-külön kezdi meg a két intézmény, a fúzióra 2019 őszén kerülhet sor. A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület újabb tiltakozó akciókat helyezett kilátásba a közeljövőben. A tüntetések Marosvásárhelyen, Bukarestben és több európai fővárosban fognak folytatódni. Ugyanakkor vasárnaponként a történelmi egyházak egy-egy vásárhelyi templomban fognak imádkozni az egyetemért.