Négy alkotmánybíró teljesen megalapozottnak tekinti a marosvásárhelyi iskola létrehozásáról szóló törvényt

Rostás Szabolcs 2018. április 26., 14:23

A kilencfős román alkotmánybíróság négy tagja úgy ítélte meg, hogy nem ütközik alaptörvénybe a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium megalapításáról rendelkező törvény.

Mindez a bukaresti taláros testület március 19-én hozott határozatának frissen közzétett indoklásából derül ki, amelyet csütörtökön idézett a Hotnews hírportál. Az alkotmánybíróság négy tagja – Marian Enache, Petre Lăzăroiu, Simona Maya Teodoroiu és Varga Attila – különvéleményt fogalmazott meg a döntés kapcsán, és úgy ítélte meg, hogy a felekezeti gimnázium újraalapításáról született jogszabály megfelel az alkotmánynak.

Álláspontjukat azzal indokolták, hogy a helyi autonómia elve nem feltételez teljes függetlenséget és kizárólagos hatáskört a közigazgatási egységek hatóságai részéről.

„Ezek a hatóságok kötelesek alárendelni magukat az ország egész területén érvényes törvényi szabályozásnak, valamint a nemzeti érdek megóvása érdekében elfogadott törvényes rendelkezéseknek” – olvasható a kisebbségben maradt négy alkotmánybíró különvéleményében. Vargáék leszögezik azt is, nem lehet megtiltani a törvényhozásnak, hogy közbelépjen, ha a helyhatóságok nem teszik meg a szükséges intézkedéseket a kisebbségek védelmében, ellenkező esetben a kisebbségi kérdés kizárólag helyi üggyé válna.

A többség által elfogadott határozat viszont arra az álláspontra helyezkedik, miszerint a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium létrehozásáról szóló jogszabály áthágja a hatalmi ágak szétválasztásának, valamint a helyi autonómia alkotmányban rögzített elvét. A taláros testület tagjainak többsége szerint a bukaresti parlament olyan területen folytatott törvényalkotást, amely a végrehajtó hatalom hatáskörébe tartozik. Mindemellett az iskolaalapítást rögzítő törvény előírásai diszkriminatív jellegűek is, mivel a parlament nem szabályozhat törvénnyel egyedi eseteket, csak általános érvényű jogszabályokat hozhat.

{K1}

„Egy ilyen feltételek mellett elfogadott törvény ellentmond a jogegyenlőség elvének, diszkriminatív jelleggel bír, ennek megfelelően teljes mértékben alkotmányellenes. A szóban forgó törvénycikkelyek nem veszik figyelembe azt az alkotmányos elvet, miszerint senki nem áll a törvények fölött” – szerepel az iskolalétrehozást célzó törvényt szavazattöbbséggel elutasító alkotmánybírósági indoklásban. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke korábban felháborítónak nevezte az alkotmánybíróság döntését, s Románia szégyenének tartja, hogy alaptörvénybe ütközik egy kisebbségi iskola létrehozása. A politikus nemrég úgy nyilatkozott, hogy a román oktatási miniszter rendeletével indulhat újra a szeptemberi tanévkezdéstől a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium.

A bukaresti szenátus február 7-én a szociálliberális kormánytöbbség és az ellenzéki Mentsétek meg Románia Szövetség (USR) támogatásával fogadta el a helyi hatóságok által felszámolt marosvásárhelyi tanintézet újraalapításáról rendelkező törvénytervezetet, amelyet az RMDSZ terjesztett a parlament elé. Az előzetes normakontrollt két ellenzéki erő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 50 és a Traian Băsescu volt államfő vezette Népi Mozgalom Pártja (PMP) 16 törvényhozója kérte. Az óvás előterjesztői úgy értékelték: sérti a hatalmi ágak szétválasztásának alkotmányos elvét az, hogy a parlament iskolaalapítóként lép fel, holott a közoktatási intézményeket az önkormányzatok javaslatára miniszteri rendelettel kellene alapítani. A panaszosok szerint ezzel a törvényhozás önkényesen elbitorolja a végrehajtó hatalom hatáskörét.