Minisztériumi engedéllyel maradhat a két magyar kilencedik osztály Szamosújváron

Pap Melinda 2018. április 14., 15:48

Minisztériumi engedéllyel sikerült elérni, hogy a következő tanévben is két kilencedik osztály indulhasson a szamosújvári magyar iskolában. Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes szerint Kolozs megyében így minden kért osztályt jóváhagytak.

Fotó: Kádár Hanga

A következő, 2018/2019-es tanévben is megmaradhat a két kilencedik osztály a Téka Alapítvány által működtetett szamosújvári magyar iskolaközpontban, miután oktatási minisztériumi szinten sikerült elérni annak engedélyezését. Balázs-Bécsi Attila, a Téka Alapítvány vezetője a Krónikának elmondta,

a Kolozs megyei tanfelügyelőség eredetileg nem engedélyezte a következő tanévre az általuk kért második 9. osztályt annak ellenére, hogy a városban immár tíz éve két, egy reál- és egy humán osztály működik.

Elmondta, mivel a következő tanévben is meglenne a két osztályra való diák, végül az RMDSZ segítségével, az oktatási tárca jóváhagyásával sikerült elérni, hogy szeptembertől is elindulhasson a humán, illetve természettudományi osztály.

„Amikor felavattuk az új iskolát, jóváhagyták a második osztályt, idén visszautasította az erre vonatkozó kérést a tanfelügyelőség” – ismertette az előzményeket Balázs-Bécsi Attila. Kifejtette,

a második 9. osztályra mindenképp szükség van, hiszen az iskolában és a Szamosújvárhoz közeli településeken egy osztálynyinál több gyerek fejezi be júniusban a nyolcadikat.

Több okból is fontos

Balázs-Bécsi Attila szerint a két osztály indítása azért is fontos, mivel a gyerekek nagy része szórványtelepülésekről származik, és nincs lehetőségük kolozsvári belvárosi iskolákban továbbtanulni. Mint mondta, a szeptemberben kilencediket kezdő diákok egy része a 120 gyerek otthonául szolgáló szórványkollégiumukból kerül ki, de vannak szamosújvári és a szomszédos településekről, Székről és Búzából érkező nyolcadikosok is. Emellett

immár második éve az előző tanévben felavatott új iskolában tanulnak tovább a Kallós Alapítvány sármási szórványkollégiumának lakói is,

mivel itt csupán nyolcadik osztállyal bezárólag biztosított számukra a magyar nyelvű oktatás, így korábban román nyelven voltak kénytelenek folytatni tanulmányaikat.

A Téka Alapítvány vezetője szerint a második 9. osztály jóváhagyásának elérésével sikerül fenntartani a szamosújvári iskolában a jelenlegi állapotokat:

elemiben egy-egy step by step osztály, 5–8., illetve 9–12. osztályban pedig két-két párhuzamos osztály működhet.

Balázs-Bécsi Attila szerint a két osztály indítása azért is fontos, mivel a gyerekek nagy része szórványtelepülésekről származik Fotó: Kádár Hanga

Az általános iskolai két osztály a válaszúti Kallós Alapítvány „szárnyai” alól kikerülő diákok révén fenntartható, akik a mezőségi szórványoktatási program részeként évek óta Szamosújváron folytatják tanulmányaikat.

Az immár 19. éve működő program keretében 29 szórványtelepülésről fogadnak gyerekeket előkészítős vagy akár óvodáskortól – emlékeztetett Balázs-Bécsi Attila –, többnyire olyan helységekből, ahol egyáltalán nincs már oktatás, vagy csak román nyelvű tanintézetek működnek.

A jól bevált gyakorlat szerint az óvodások, elemisták Válaszúton, míg az általános és középiskolások Szamosújváron tanulhatnak anyanyelvükön.

Török: minden kérést teljesítettünk

A szamosújvári második kilencedik osztály engedélyezésével immár a megye minden településén biztosított a kért magyar nyelvű kilencedik osztály beindítása, mondta el a Krónikának Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettes. Az illetékes szerint a Kolozs megyei tanfelügyelőség eredetileg azért nem hagyta jóvá a szamosújváriak kérését, mivel tavaly a második 9. osztályban 12 hely üresen maradt, megyei szinten ez volt a legnagyobb űr, így ennek a megszüntetése mellett döntöttek az illetékesek.

A minisztériumi jóváhagyást követően már biztosított a második osztály megléte is, ahogy

Désen is sikerül elindítani a magyar 9. osztályt annak ellenére, hogy idén csupán 18 diák van. Ugyanakkor Tordán, Bánffyhunyadon és Kolozsváron is jóváhagyták a kért magyar 9. osztályokat,

mondta az oktatási szakember. Hozzátette, az, hogy ezek valóban elindulhatnak-e, július végén, a felvételi időszak lezárultával derül ki.

Mint ismeretes, Szamosújváron 2016 szeptemberében avatták fel az új iskolaközpontot, melyet még 2010-ben kezdtek el építeni a mezőségi szórványoktatási program részeként, a kétmillió eurós finanszírozási költségeket a magyar állam biztosította. A magyar gimnáziumba három vegyes iskolából gyűjtötték össze az osztályokat. Az iskola a város magyar diákjai mellett a mezőségi szórvány 29 településéről gyűjti össze a magyar gyermekeket, akik számára a Téka Alapítvány biztosít kollégiumi elhelyezést és programokat.

A mezőségi szórványoktatási programot szervező Téka Alapítványt 2010-től a magyar kormány nemzeti jelentőségű intézmények közé sorolta. A húszezer lakosú városban a 2011-es népszámláláson a lakosság közel 17 százaléka vallotta magát magyarnak.