SZNT: irracionális ellenérv áll az autonómiastatútum parlamenti elutasítása mögött

Krónika 2018. április 12., 19:01

Az autonómia fogalmával szembeni irracionális ellenérv áll a Székelyföldnek területi önrendelkezést előirányzó törvénytervezet parlamenti elutasítása mögött az SZNT szerint. Az EMNP elfogadhatatlannak tartja, hogy Bukarest elzárkózik az érdemi vitától.

Fotó: Haáz Vince

Izsák Balázs, a szervezet elnöke csütörtöki közleményében úgy fogalmaz: várható volt, hogy a bukaresti képviselőház szerdán elutasította Székelyföld autonómiastatútumát. Szerinte a magyar képviselők határozottan, meggyőződéssel érveltek Székelyföld autonómiája mellett, megértetve a román politikai elittel és a román közvéleménnyel, hogy a magyarság egységes Székelyföld autonómiájának igénylésében. Izsák úgy véli, a korábbi két beterjesztéshez képest ez az egyik fontos hozadéka a mostani vitának.

Az SZNT szerint egyértelművé vált, hogy a Törvényhozási Tanács ellenérvei összegzik a tervezettel szemben állók véleményét, mivel a szakbizottságok elutasító véleményei erre a dokumentumra épülnek, és egyetlen hatóság sem egészítette ki semmilyen más ellenérvvel.

„Ilyen módon a Törvényhozási Tanács véleményezése a román állam hivatalos álláspontjával azonosítható. Felhasználva ezen dokumentum eddigi cáfolatait, a Törvényhozási Tanács negatív véleményezésével szembeni ellenérveket a Székely Nemzeti Tanács következő üléséig ki fogja dolgozni, és határozatával meg fogja erősíteni a székely közösség viszontválaszát” – állapította meg Izsák Balázs.

A nemzeti tanács vezetője szerint Románia számára is fontos értékek hordozói a törvénytervezetbe foglalt közjogi megoldások, ebből az következik, hogy nem kell változtatni az autonómiastatútumon. „Semmilyen ellenérv nem teszi indokolttá, hogy elbizonytalanodjunk, vagy saját céljainkat megkérdőjelezzük! (…) Fontos, hogy az érintett közösség, a székely nép megerősödve, rendíthetetlen hittel értse meg a küzdelemnek ezt a fordulatát, és támogassa az autonómiaküzdelem minden résztvevőjét párthovatartozástól függetlenül. Csak így válhat erősebbé és végül győztessé a székelyek autonómiaküzdelme” – szerepel Izsák állásfoglalásában.

Reagált a szerdai szavazásra az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos elnöksége is, amely elfogadhatatlannak tartja, hogy a bukaresti döntéshozók elzárkóznak a valós társadalmi és gazdasági problémákra tényleges megoldásokat kínáló autonómiatervezetnek még az érdemi vitájától is. „Mi továbbra is valljuk: a békés együttélés megteremtésének, valamint nemzeti identitásunk és kultúránk megtartásának egyetlen törvényi záloga a belső önrendelkezés elvén alapuló autonómia” – közölte a néppárt vezetősége. Amely különösen aggasztónak tartja a képviselőház döntését egy olyan pillanatban – a centenárium évében –, amikor nem a zsigeri elutasításnak, hanem a román–magyar párbeszédnek lenne ideje. Az EMNP közölte, meggyőződése szerint a Székelyföld sajátos közigazgatási jogállása nemcsak a székelyek, hanem Románia teljes népességének közös érdeke.