Egy nő és egy férfi önként vállalt szeretetközösségének tekintik a házasságot az unitáriusok

Krónika 2017. október 30., 14:26

A társadalom, a nemzet és az egyházi közösség legfontosabb megtartó intézményének tartja a családot a Magyar Unitárius Egyház zsinata.

Bálint Benczédi Ferenc püspök (állva) az unitárius egyház zsinatának ülésén Ürmösön Fotó: Molnár Lehel

Az egyház törvényhozó főhatósága október 28-án a Brassó megyei Ürmösön rendezett ülésén fogadott el állásfoglalást a házasság és a család tárgyában, miután ez a kérdéskör a közelmúltban több társadalmi, közjogi és erkölcsi témájú vita tárgyát képezte. A szerkesztőségünkhöz hétfőn eljuttatott állásfoglalás leszögezi, az egyház házassági megáldásban a közjogilag érvényes házasságkötést részesíti, amelyet egy nő és egy férfi önként vállalt szeretetközösségének tekint.

Az egyház leszögezi: a család alapja a házasság, valamint a szülők és a gyermekek szeretetközösségi kapcsolata; a családban Isten teremtői szándéka és gondviselése nyilvánul meg. „A család a társadalom, a nemzet és az egyházi közösség legfontosabb megtartó intézménye, és mint ilyen, megkérdőjelezhetetlen alapérték.

A család keresztény eszményének megóvása és értékeinek érvényesítése egyházi kötelességünk.

Az egyház küldetésének tekinti a házasságkötés és a házasságon belüli gyermekvállalás szorgalmazását, a gyermekek megfelelő családi nevelésének a támogatását, a családon belüli szeretetviszony fennmaradásának az elősegítését” – áll a Magyar Unitárius Egyház törvényhozó főhatóságának állásfoglalásában.

Az egyház mindazonáltal hozzáteszi, a társadalomban tevékenykedve tudatában van annak, hogy a családi együttélés társadalmi valósága szélesebb a fenti meghatározásnál: sokan más formájú szeretetközösségben élnek kényszerűségből vagy szabad választásból. Az egyház – hivatásának megfelelően – mindenki felé szeretettel és segítő szándékkal fordul. A házasságról és családról vallott többségi felfogásának összefoglalásán túlmenően a zsinat ugyanakkor természetesnek tartja az egyháztagok szabad véleménynyilvánításhoz való jogát.

Mint arról annak idején beszámoltunk, Gyerő Dávid, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője tavaly úgy foglalt állást, hogy egyetért az azonos neműek házasságának engedélyezésével. Az egyházi illetékes a román alkotmány módosítása tárgyában tett közzé egyéni véleményt az egyház hivatalos honlapján, arra reagálva, hogy a civil szervezetek által létrehozott Koalíció a családért csoport aláírásgyűjtést kezdeményezett, hogy a román alaptörvény rögzítse: a házasság egy férfi és egy nő szabad akaratából jön létre. Gyerő Dávid közölte, számára az Isten által teremtett ember méltóságának feltétlen tisztelete és védelme teológiai alapérték, az ember biológiai meghatározottságát és nemi irányultságát élettani valóságnak tekinti, a nemi önazonosság megélése és a házastársválasztás szerinte alapvető emberi jog.

A Krónika korábbi, a témában közölt cikkéből kiderül, az erdélyi magyar egyházi vezetők is kiállnak a homoszexuális házasságok alkotmányos tiltásáért folyó romániai aláírásgyűjtés mellett. „Az Ószövetség is Ádám és Éva szövetségéről, házasságáról szól, nem Ádám és Béla szövetségéről!" – szögezte le lapunknak Jakubinyi György, a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye érseke, utalva Ferenc pápa állásfoglalására, miszerint a házasság egy férfi és egy nő életre szóló, felbonthatatlan szövetsége.