Krónika 2017. május 12., péntek

Arany János-díjat kapott Egyed Emese irodalomtörténész

Arany János-díjat ka­pott Egyed Eme­se erdélyi iro­da­lomtörténész, a ko­lozsvári Babeş–Bo­lyai Tu­dományegye­tem (BBTE) Ma­gyar Iro­da­lom­tu­do­mányi Intézetének tanára.

Legnézettebb
Hallgassa online rádióinkat